Archeolodzy z meksykańskiego Narodowego Instytutu Antropologii i Historii po ośmiu miesiącach prac dotarli do wejścia do tunelu prowadzącego pod Piramidę Pierzastego Węża w prekolumbijskim kompleksie archeologicznym Teotihuacan w Meksyku - informuje serwis internetowy Art Daily.

Źródło: wp.pl

 

 Teotihuacan było wielkim centrum religijnym i głównym ośrodkiem kultury o tej samej nazwie - rozwijającej się w okresie od III w. p.n.e. do X w. n.e. - położonym na północny-wschód od miasta Meksyk w środkowej części kraju.

Piramida Pierzastego Węża będąca świątynią Quetzalcoatla - jednego z najważniejszych bogów plemion Mezoameryki - jest jedną z budowli Cytadeli w Teotihuacan, kompleksu 15 świątyń otaczających czworokątny plac z ołtarzem ofiarnym.


Jak poinformował archeolog Sergio Chavez Gomez, kierujący pracami wykopaliskowymi, naukowcom po kilku miesiącach prac udało się oczyścić z ziemi i gruzu zasypany około 1800 lat temu przez mieszkańców miasta szyb o średnicy około 5 metrów, wiodący pod ziemię, którego wlot znajduje się w odległości kilku metrów od podstawy Piramidy Pierzastego Węża.
Na głębokości 12 metrów pod powierzchnią ziemi archeolodzy dotarli do górnej krawędzi bocznego tunelu, którego spodziewana długość wynosi 100 metrów.

Dzięki badaniom prowadzonym od 2003 roku przy użyciu zaawansowanego technicznie sprzętu do penetracji gruntu wiadomo, że tunel prowadzi pod świątynię Quetzalcoatla, a na jego końcu znajduje się kilka wykutych w skale komór bocznych i jedna centralna.


Wizualizacja wnętrza tunelu . ( źródło: CNHM INAH)


Według S. Chaveza Gomeza, jeszcze nie ustalono kiedy tunel został zbudowany, ale odnaleziono ślady wskazujące na to, że tunel został zamknięty i zasypany w około 200-250 r. n.e., prawdopodobnie po umieszczeniu czegoś wewnątrz.

Jedna z przyjmowanych przez naukowców hipotez zakłada, że w dużej centralnej komorze na końcu tunelu mogą znajdować się szczątki władcy Teotihuacan z tego okresu.

Dotychczasowe archeologiczne prace badawcze w Teotihuacan, rozpoczęte w 1910 roku, nie doprowadziły do odnalezienia żadnego grobowca władców miasta, mimo wielu podejmowanych prób.

Zdaniem ekspertów, szyb i tunel z komorami powstały przed wybudowaniem Piramidy Pierzastego Węża i innych budowli Cytadeli.


Zespołowi S. Chaveza Gomeza, który przez kilka lat przygotowywał się do penetracji szybu i tunelu, pozostało jeszcze wydobycie z szybu warstwy gruzu o grubości 2 metrów, by osiągnąć poziom dna szybu i dolnej krawędzi tunelu.


Wejście do odkrytego tunelu (źródło: AFP)


Według archeologów, będzie to trwało 2 miesiące, po czym rozpocznie się oczyszczanie samego tunelu. Pracę dodatkowo utrudnia to, że po zamknięciu tunelu 1800 lat temu na dno szybu wrzucone zostały wielkie kamienne bloki, pochodzące z jakiejś rozebranej budowli, blokujące całkowicie dostęp do tunelu, które teraz muszą zostać wydobyte.

Twórcy kultury Teotihuacan nie są znani naukowcom, ale zbudowane przez nich centrum w okresie swojego rozkwitu (IV-VII w. n.e.) zajmowało 22,5 kilometra powierzchni i było zamieszkane przez około 200 tysięcy ludzi.
Teoitihuacan zostało z niewiadomych przyczyn opuszczone w X wieku, a spadkobiercami jego kultury byli Toltekowie, a następnie Aztekowie.

Miasto prekolumbijskie Teotihuacan jest od 1987 roku obiektem z listy światowego dziedzictwa UNESCO. (PAP)


Położenie tunelu względem Piramidy Pierzastego Węża( źródło: CNHM INAH)

.