Other Voices - Inne Głosy (krótki film powiązany z wątkiem  Dan Winter - Avatar oczyma nauki)


"Film dokumentalny z 1977 roku przedstawiający kontrowersyjne badania prowadzone nad roślinami. Czy rośliny widzą i słyszą? Czy posiadają uczucia i czy potrafią je wyrażać?

Jak wykazały eksperymenty naukowe Cleve Backstera, Marcela Vogle'a i wielu innych rośliny percepują świat w sposób dla nas niepojęty, a co więcej - potrafią komunikować się ze sobą i to na duże odległości. Reagują żywo na dźwięki obecne w otoczeniu, a nawet na ból i emocje innych istot znajdujących się w pobliżu.
Niektórzy naukowcy wziąwszy pod uwagę wszystkie dane, jakimi dysponuje nauka o roślinach zmuszeni byli przyznać, że rośliny są jakby "powolniejszą" odmianą zwierząt. Zwierząt, które nie potrafią uciekać..." - KFI


Other Voices - Inne Głosy 1/2 (napisy PL)

http://dai.ly/x1mtwoc

03:36 powinno być "rośliny mają percepcję podobną do ludzkich zmysłów"

Other Voices - Inne Głosy 2/2 (napisy PL)

http://dai.ly/x1mtxqr


Zobacz też w języku angielskim:

1) The Man Who Talked to Plants: The Visionary Research of Cleve Backster   or see screenshot  >>click here<<     
2)  Cleve Backster - He talked to plants. And they talked back.  
 or see screenshot  >>click here<<

 

Podyskutuj na forum