Od dobrych kilkudziesięciu lat fizycy kontynuują ostatnie i niedokończone dzieło Alberta Einsteina poszukując Świętego Graala nauki, teorii ostatecznie unifikującej wszystkie znane prawa natury i opisującej cały Wszechświat jednym koherentnym zbiorem równań. Obecnie naukowcy znajdują się na pierwszym z końcowych - tak im się przynajmniej wydaje - etapów. Przypuszczają, że intensywnie badana teoria superstrun stanowi podwaliny ostatecznego rozwiązania, które zostanie osiągnięte w niedalekiej przyszłości.

Film ma małe litery. Oglądać na pełnym ekranie! ;)

Elegancki Wszechświat. Marzenie Einsteina

.Link alternatywny

 

Szukaj filmu w internecie

.