Dan Winter i Nassim Haramein - próba syntezy ich geometrii


Ten artykulik adresowany jest do osób, które znają już podstawowe tezy Nassima i Dana dotyczące geometrycznej natury rzeczywistości, więc od razu przedstawiam geometrię próżni Nassima, aby następnie połączyć ją "po swojemu" z aspektem dynamicznym (wirowym) zaczerpniętym od Dana Wintera.  Na kolejnej stronie znajduje się (w dużej mierze)
przetłumaczony artykuł Dana Wintera pt. Złapani w MATRYCY (Caught in The Matrix) będący zaproszeniem do dialogu na temat fraktalnego wszechświata, wystosowanym kilka lat temu przez Dana Wintera pod adresem Nassima Harameina.

Nassim pokazuje, że zakrzywienie czasoprzestrzeni ma charakter wirowy, ale nie omawia geometrii tego wiru. Model struktury próżni Nassima jest statyczny w tym sensie, że nie wiruje... Natomiast Dan Winter omawia  geometrię harmonijnego ruchu wirowego opartego na złotej proporcji (Phi)... Chciałbym połączyć te rzeczy ze sobą.

Wirowe zakrzywienie czasoprzestrzeni z wykładu Nassima (część. 2.0)Nassim Haramein

 

Równowaga wektorowa przechodząca z dwóch (2D) do trzech (3D) wymiarów (animacja i obraz statyczny)

Na powyższej animacji  widzimy "przejście" od jednej sześciokątnej płaszczyzny (w 2D) do czterech sześciokątnych płaszczyzn  tworzących bryłę sześcio-ośmiościanu (równowagę wektorową) w 3D.  Gdzie one są? Otóż jedna płaszczyzna jest równoległa do horyzontu, druga leży w płaszczyźnie twego monitora/kartki, trzecia i czwarta nachylone są w prawo i w lewo pod kątem 60 stopni do horyzontu).
W ten sposób, w trzech wymiarach (3D) otrzymujemy osiem czworościanów foremnych zwróconych swymi wierzchołkami do środka, które zbiegając się w ten sposób tworzą sześć piramidek o podstawie kwadratu także zwróconych swymi wierzchołkami do środka (obrazek po prawej).

Dodam jeszcze dla formalności, że sześcio-ośmiościan posiada 12 wierzchołków, 24 krawędzi, 14 ścian (8 trójkątów równobocznych, 6 kwadratów). Jest to bryła dualna z dwunastościanem rombowym.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sze%C5%9Bcio-o%C5%9Bmio%C5%9Bcian

Nazwa bryły "sześcio-ośmiościanu" bierze się stąd, że bryłę tą można otrzymać ŚCINAJĄC wierzchołki zarówno sześcianu jak i ośmiościanu, co widać na poniższym obrazku, gdzie mamy sześcio-ośmiościan wpisany w sześcian (po lewej) i w ośmiościan (po prawej).Poniżej, animacja ścinania wierzchołków ośmiościanu aż do uzyskania sześcio-ośmiościanu
oraz powrót do bryły wyjściowej - ośmiościanu.

Animację wykonał Lucyfer na podstawie animacji ze strony
http://virtualmathmuseum.org/Polyhedra/index.html Dzięki!  :-)

Ośmiościan możemy uzyskać ścinając wierzchołki czworościanu.


Nassim doszedł do odkrycia "równowagi wektorowej Buckiego" łącząc ze sobą dwie izotropowe matryce wektorowe. Izotropowa matryca wektorowa składa się z 20 czworościanów: 10 stoi na dole, 6 na drugim poziomie, 3 na górze i 1 na szczycie.
Izotropowa Matryca Wektorowa widziana pod różnym kątem (czworościany połączone wierzchołkami, tworzą ośmiościany)


Dwie izotropowe matryce wektorowe tworzą czworościan gwiaździsty. Niektóre jego krawędzie
tworzą w jego  "wnętrzu" sześcio-ośmiościan (równowaga wektorowa Buckminster Fullera)


Nassim dodaje kolejne 24 czworościany (konstrukcja ta składa się więc z 64 czworościanów)
i uzyskuje w ten sposób sześcio-ośmiościan (równowagę wektorową)
także NA ZEWNĄTRZ czworościanu gwiaździstego.


Sześcio-ośmiościan WEWNĄTRZ i NA ZEWNĄTRZ czworościanu gwiaździstego.
Nassim uważa tą konstrukcję za idealnie zrównoważoną i stabilną strukturę próżni.

Sześcio-ośmiościan na zewnątrz i wewnątrz (inna animacja)


Ta 64 elementowa konstrukcja jest zrównoważonym systemem sił zawierającym w sobie równowagę wektorową Buckminster - Fullera. Problem polega na tym, że jest to MODEL STATYCZNY, NIE MA W NIM RUCHU! A jak Nassim sam wielokrotnie podkreślał - wszystko we wszechświecie jest w ruchu i WIRUJE.

I tutaj wywód Nassima zaczyna się - moim zdaniem - chwiać.  O ile bowiem aspekt statyczny (64 elementowa struktura próżni z sześcio-ośmiościanem) jest ładnie przez Nassima opisany, o tyle aspekt dynamiczny potraktowany został nieco zdawkowo. Dynamikę wszechświata opisuje Nassim przy pomocy podwójnego torusa oraz wchodzącego do niego i wychodzącego z niego wiru. Nie wiemy jednak nic konkretnego o proporcjach czy wymiarach tego torusa i tych wirów. A przecież  wiadomo, że torusy i wiry mogą mieć różne kształty czy proporcje...
Ostatecznie, połączenie dynamiki i statyki Nassim  obrazuje w sposób pokazany na trzech poniższych obrazkach.
Na trzecim obrazku widzimy podwójny torus i wiry, ale Nassim nie charakteryzuje bliżej ich geometrii. Stąd pojawia się pytanie. CZY MOŻNA W SPOSÓB RÓWNIE ŁADNY I SUGESTYWNY jak w przypadku "geometrii struktury próżni" OPISAĆ GEOMETRIĘ DYNAMICZNEGO TORUSA I JEGO WIRÓW?
Postaram się to zrobić korzystając z ustaleń Richarda Buckminster Fullera i Dana Wintera.

Jitterbug, czyli taniec "równowagi wektorowej" Richarda Bucminster Fullera.

Jako, że Nassim posługuje się w swym opisie pomysłami Richarda Buckminster Fullera chciałbym uzupełnić wywód Nassima o ASPEKT DYNAMICZNY nawiązując do tej samej "równowagi wektorowej" Buckminster Fullera albowiem ten  sam człowiek (autor m. in kopuły geodezyjnej ) POKAZAŁ fascynująca DYNAMIKĘ, która zawiera w sobie jego sześcio-ośmiościan. Na tyle fascynującą, że nazwał ją Jitterbug (jest to nazwa tańca akrobatycznego )

Na początku drugiej części wykładu (2.0) Nassim zaznacza, że 'podstawowy wzór, jakiego użył Hugh Harleston Jr", by rozwiązać zagadkę miasta Teotihuacan "pasował do bardzo szczególnej matematyki Buckminster Fullera". Następnie Nassim przechodzi o opisu "izotropowej matrycy wektorowej", a następnie "równowagi wektorowej" pomysłów Bucminster - Fullera.

Tak jak statyka, tak i ruch może mieć różną geometrię. Jaką geometrię zawierają w sobie ruchy tańca Jitterbug?
Otóż szczególna właściwość sześcio-ośmiościanu (równowagi wektorowej) Buckminster Fullera polega na tym, że można go przekształcać według określonego wzoru i otrzymując kolejno dwudziestościan, ośmiościan i czworościan, czyli trzy z pięciu brył platońskich.  Dan Winter w filmie "Purpose of DNA"  bawi się widoczną na poniższej animacji zabawką pokazując taniec Jitterbug, czyli to  w jaki sposób wyjściowy sześcio-ośmiościan przekształca się w dwudziestościan, ośmiościan i na końcu czworościan.
Dodam w tym miejscu, że moim zdaniem geometria "tańczącego" sześcio-ośmiościanu jest tym co łączy pomysły Nassima i Dana. Pozwala jak sądzę połączyć "geometrię próżni" Nassima z "geometrią róży" Dana Wintera.

Jitterbug - od sześcio-ośmiościanu do czworościanu.


<-- faza sześcio-ośmiościan <=> ośmiościan

To samo na statycznych obrazkach:

a) sześcio-ośmiościan, b) dwudziestościan, c) zobrazowanie fazy przejściowej (bez jakiejś szczególnej geometrii)
d) ośmiościan

Opis powyższego rysunku: "Taniec Jitterbug" zaczyna się od  równowagi wektorowej sześcio-ośmiościanu. (Wyjściowy sześcio-ośmiościan składa się z 24 wektorów (krawędzi) połączonych ze sobą gumowymi złączkami". W trakcie przekształcenia NIC nie jest tutaj odjęte ani dodane. Te same 24 krawędzie tworzą kolejne figury. Generalnie sześcio-ośmiościan przekształca się w ośmiościan i czworościan. Jednakże niejako "po drodze" pojawia się dwudziestościan jako faza przejściowa pomiędzy równowagą wektorową (szościo-ośiościanem) i ośmiościanem . Jego kształt wyznacza jednak tylko 12 wierzchołków sześcio-ośmiościanu. Brakuje tu bowiem pewnych krawędzi, które posiada dwudziestościan. Nie można ich  jednak sztucznie  wstawić, gdyż unieruchomiłoby to naszego "tancerza". Niemniej w tej nieco okrojonej formie kształt dwudziestościanu pojawia się jako faza przejściowa  między sześcio-ośmiościanem i ośmiościanem, co sugeruje przynależność dwudziestościanu do nieco innego porządku geometrycznego. Warto też zwrócić  uwagę na fakt, że w w naszym tańcu zmienia się tylko kształt wyjściowych kwadratów, a kształt trójkątów pozostaje bez zmian.

Tańcząc dalej, nasza bryła wyjściowa zmienia się (kurczy) w ośmiościan, który następnie rozpłaszcza się (robi szpagat  ;-) aby - ostatecznie - przekształcić się w czworościan - najprostszą bryłę z możliwych:


Zobacz jak wyglądają kroki taneczne do Swing Dance - Jitterbug Routine
http://embed.5min.com/149485143/

ORYGINALNY rysunek wg Buckminster Fullera wraz z opisem. Kliknij w link:
http://www.rwgrayprojects.com/synergetics/plates/figs/plate04z.html

Reasumując, 'taniec' Jitterbug operuje wektorami sześcio-ośmiościanu, które przekształcają się czy reorganizują  w inne systemy (kształty, bryły) które na poziomie fizycznej czy chemicznej manifestacji dają różne fizyczne i chemiczne właściwości.  Można to sobie odnieść do kształtów różnych cząsteczek chemicznych, które dzięki owym "różnicom kształtów" dają nam substancje o różnych właściwościach.  Ostatecznie  i nieco upraszczając tak właśnie wygląda świat  z perspektywy świętej geometrii -- RÓŻNICE JAKOŚCIOWE, które obserwujemy w świecie są konsekwencją różnic w kształtach, symetriach i zawartych w nich proporcjach. Wyjściowa, jednorodna substancja wszechświata organizuje się więc według geometrycznych wzorów, dając nam wielkie zróżnicowanie świata w którym żyjemy.  Geometria opisuje te kształty i ich wielkości łącząc ze sobą punkty, proste i płaszczyzny... Może się to wydawać nieco suche, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że nie tylko świat zewnętrzny, ale także świat naszych myśli i uczuć posiada swój kształt, wówczas sprawa nabiera kolorów. Zobacz: Miłość i liczba PhiDan WINTER

Zadałem wyżej pytanie
CZY MOŻNA W SPOSÓB RÓWNIE ŁADNY I SUGESTYWNY jak w przypadku "geometrii struktury próżni" OPISAĆ GEOMETRIĘ DYNAMICZNEGO TORUSA I JEGO WIRÓW? Jeśli chodzi o ruch wirowy, to przedstawia go Dan Winter w filmiku pt. "Jak działa grawitacja?" Jej źródłem jest niedestrukcyjna kompresja (kolaps) ładunku elektrycznego przebiegająca według geometrii opartej na złotym podziale. Obrazują i tłumaczą to wa zamieszczone poniżej obrazki i  fragmenty wykładów Wintera. Zobacz też artykuł na kolejnej stronie.

Dan Winter odwołuje się tutaj do Alberta Einsteina, który twierdził, że niedestrukcyjna (konstruktywna) kompresja falowa jest źródłem grawitacji. Podał jednak warunek takiej kompresji. Stwierdził, że jeśli kompresja ta przebiegać będzie według Złotego Podziału, to będzie ona kompresją zarówno nieskończoną jak i niedestrukcyjną, tworzącą "ssanie ku centrum". Owo "ssanie ku centrum" wytworzy przyspieszenie, które jest tożsame z grawitacją.

Na obrazku widzimy jak fale zbiegają się ku centrum według geometrii opartej na pięciokącie foremnym.
Czerwonymi punktami wskazano jedną z wielu złotych spiral, które wpisane są w tę geometrię.

Jak więc działa grawitacja? Proponuję oddać głos samemu Danowi Winterowi.

Więcej: Kształty wszechświata - Dan Winter o odkryciu kosmologów
Więcej o grawitacji: Dan Winter - Wyjaśniając grawitację

Jeszcze raz o grawitacji w nieco inny sposób -
końcowy fragment  "Sekretnej nauka ekstazy i nieśmiertelności"


                                    Cały wykład: http://swietageometria.info/implozja-sekretna-nauka-ekstazy


Poniżej, po lewej "szyszkowaty" wir oparty na liczbie Phi, na którym można opisać dwunastościan foremny.
Tworzą go złote spirale opisane na pięciokącie foremnym. Jest to widok z boku wiru widzianego z góry
na powyższym niebieskim obrazku. Po prawej statyczny widok wirów z góry. Po środku połączenie perspektyw.Jako, że wir ten jest oparty na złotej proporcji, to można na nim opisać (lub w niego wpisać) DWUNASTOŚCIAN foremny, bowiem konstrukcja tego dwunastościanu w całości opiera się na liczbie PHI.
Jeśli dodamy do tego fakt, że przedłużanie krawędzi dwunastościanu, tworzy w punktach ich przecięcia wierzchołki dwudziestościanu, a następnie, w kolejnym punkcie przecięcia znów wierzchołki dwunastościanu - i tak na przemian w nieskończoność, to otrzymujemy w ten sposób trójwymiarowy fraktal. Powstawanie coraz to większego fraktalnego kształtu opartego na wzajemnym generowaniu się dwuNASTO- i dwuDZIEstościanów daje nam w efekcie idealny trójwymiarowy fraktal, opisujący zjawisko niedestrukcyjnej kompresji falowej oraz  przyspieszenia z powyższego filmiku, które JEST grawitacją. [Wzajemne przenikanie się 12-sto i 20stościanu opisane jest szerzej i dokładniej w poście o Gwiezdnej Matce.] Dan Winter uważa go, za jedyny możliwy trójwymiarowy fraktal. O tym dlaczego tak uważa, przeczytasz na kolejnej stronie.

Warto zacytować w tym miejscu M. Ghykę, który o powyższym procesie pisze w następujący sposób: na pulsujący szkielet dwunastościanu i dwudziestościanu "składają się naprzemiennie wiązki krawędzi obu wielościanów (...) i w którym wzrostem promieni, powierzchni i wolumenów rządzi w postępie geometrycznym rytm złotego cięcia - dostrzegamy tu idealny archetyp dynamicznego wzrostu" [M. C. Ghyka - "Złota Liczba", s. 44-45]*.


W ten sposób dochodzimy do punktu, w którym możemy powiedzieć, że geometria wiru Dana Wintera opisuje proces powstawania grawitacji oraz dynamikę wzrostu wszechświata, opartą na Złotym Podziale, którego to aspektu nie omówił  dokładnie w swych wykładach Nassim Haramein. Myślę, że hasłowo można połączyć obu panów jednym zdaniem. Otóż Danowski
"wiatr grawitacji" wprawia w ruch i drgania całe wszechświaty, które dążą do "równowagi wektorowej" opisywanej przez Nassima Harameina (korzystającego z odkryć Buckminster Fullera). Ciekawe jest to, że obaj panowie mówią o fraktalnej budowie wszechświata, ale zupełnie inne konstrukcje uznają za "jedyny możliwy trójwymiarowy fraktal". Dan Winter uważa, że jest nim konstrukcja składająca się z przenikających się dwunastościanów i dwudziestościanów,  a Nassim Haramein, uważa, że jest nim konstrukcja składająca się z powielanego w oktawach sześcio-ośmiościanu.

Myślę, że obaj panowie mają rację. Obie konstrukcję pełnią po prostu inne funkcje. Najkrócej można opisać  je w ten sposób - o ile "fraktal Dana" odpowiada za powstawanie grawitacji i dynamiczny wzrost o tyle "fraktal Nassima" odpowiada za stabilność i równowagę systemów powstających w różnych skalach... W ten sposób obie konstrukcje (pentagonalna i heksagonalna) uzupełniają się tworząc świat w którym żyjemy. Obie te geometrie odpowiadają za samoorganizację i wyłanianie się "porządku z chaosu" we wszechświecie.

Mała, luźna, bardziej artystyczna niż naukowa, poglądowa wizualizacja
geometrycznej, wirowej dynamiki wszechświata jako całości wg. Dana
Wintera


Na koniec przedstawiam jeszcze jeden sposób ukazania geometrii pentagonalnej obecnej w strukturze próżni Nassima.  Pentagramy są nieco pochylone, bo tylko w ten sposób można połączyć ze sobą obie podstawowe geometrie występujące we wszechświecie - geometrię pięcio- i sześciokątną... Zobacz też jak łączy te geometrie model Gwiezdnej Matki.

 

Połączenie pięciokątnej geometrii "Danowej" i sześciokątnej geometrii  "Nassimowej"


Mniej więcej tak bym to widział od strony geometrycznej...

Pozdrawiam!

;-)

 


 


Złapani w Matrycy.

 

Jest to częściowo przetłumaczony artykuł Dana Wintera będący w zamierzeniu zaproszeniem do dialogu z Nassimem Harameinem na temat geometrii fraktalnego wszechświata. Fragmenty streszczające zasadnicze idee Dana napisane są czcionką normalnej wielkości. Resztę tekstu pomniejszyłem. Fragmenty przetłumaczone na język polski zapisane zostały niebieskim drukiem.


Caught in THE MATRIX:
The Tetrahedron is NOT Fractal:
PICK YOUR UNIVERSE...If the Universe is Fractal- Why It Must Be Dodeca..
Invitation to Dialog with Nassim Haramein


Złapani w Matrycy (Matrixie)
Czworościan NIE JEST fraktalem (fraktalny)
Wybierz sobie wszechświat - jeśli jest on fraktalny, to dlaczego musi być dwunastościanem?
Zaproszenie do dialogu z Nassimem HarameinemNassim's theresonanceproject.org Films- all conclude the universal vacuum is A FRACTAL- BUT Say That Vacuum IS TETRAHEDRAL.. The implosion group model- with Dan Winter- explains in detail WHY the TETRA / CUBE - "The Matrix" is in fact opposite to fractal...
This article explains the wave mechanics which prove: The Tetrahedron (Tetra - Octa - Cube) is NOT a Fractal Field.


Wszystkie filmy Nassima twierdzą, że próżnia wszechświata jest FRAKTALEM, ale twierdzą, że próżnia ta jest czworościenna (tetrahedral). Model grupy 'Implosion" - z Danem Winterem - wyjaśnia w tym miejscu szczegółowo DLACZEGO matryca TETRA/ CUBE jest w istocie przeciwieństwem fraktalności...
Artykuł  ten wyjaśnia mechanikę falową, która udowadnia, że Czworościan foremny (i grupa czworościan - ośmiościan - sześcian = tetra - octa - cube ) NIE JEST Polem Fraktalnym


First- we would like to say - we particularly LIKE Nasseim Haramein, and his - theresonanceproject.org - It is worth noting how many people he has succeeded in getting interested in the wave nature of consciousness. He grew up with passion to understand waves from the inside out. His current work to develop field symmetries for gravitational research - is likely highly significant. We wonder however if he has actually taken the Golden Ratio path in account as the optimal way of creating optimal centripedal corriolis forces. Perhaps understanding WHY the tetrahedron is NOT fractal- from an wave field perspective- will help.


Na samym początku chcemy podkreślić, że bardzo lubimy Nassima i jego theresonanceproject.org. Warto odnotować, że jest on kontynuatorem wielu pokoleń badaczy falowej natury świadomości. Nassim od dziecka posiadał nieodpartą potrzebę zrozumienia  fal od podszewki. Jego bieżąca praca rozwijająca symetrie pola w badaniach nad grawitacją jest tego bardzo znaczącą kontynuacją. Można mieć tylko wątpliwości czy rzeczywiście wziął on pod uwagę Złoty Podział przy swoich rozważaniach nad optymalnym rozkładem dośrodkowych sił coriolisa. Zrozumienie faktu DLACZEGO czworościan foremny NIE jest fraktalny - z perspektywy pola falowego - mogłoby zapewne pomóc w jego rozważaniach.


Valerie is reminding me of Nassim's story of his grandfather - who got so much energy - lived to such a great age- by constantly bringing pilgrams to Mecca and absorbing the energy of the Dome of the Rock. We suggest that Gold dome - like where meditators float best, and the White House- is a PHASE CONJUGATE electric fractal. Valerie really appreciates Nassim's skill and stories - of healing peoples broken bones with his charge field - just by touching with his hands-.. and more. So - he clearly has some potent genetic inheritance.

Nassim does a good job of visualizing the geometry inside the nested tetrahedron - but he really confuses himself and his viewers- in his DVD series - by suggesting for his main point- that the wave nest inside a tetrahedral array is FRACTAL. This is a confusion - worth sorting out because it relates to so many 'fields' (both energy fields and conscious fields).
So - if we are to prove that a TETRAHEDRAL array of waves is NOT a good example of fractal - then we must deal with at least some of the definitions of fractality. This is very relevant so the core of our work - suggests FRACTALITY is the clear wave symmetry solution to most ALL of the problems of science AND culture. (film and detailed links: goldenmean.info/fractalworld ).


Nassim robi dobrą robotę wizualizując geometrię wewnątrz zagnieżdżonego czworościanu, ale w swej serii DVD wprowadza w błąd siebie i swoich widzów sugerując, że gniazdo falowe wewnątrz czworościanowej matrycy jest FRAKTALNE. Jest to pomyłka warta uporządkowania, ponieważ odnosi się do wielu "pól" (pól energii i pól świadomości)
Tak więc jeśli mamy udowodnić, że czworościanowa matryca falowa NIE JEST dobrym przykładem fraktala, to musimy zająć przynajmniej niektórymi definicjami fraktalności. Jest to bardzo istotne, ponieważ sam rdzeń naszej pracy sugeruje, że FRAKTALNOŚĆ czystą symetrią falową będącą rozwiązaniem problemów naukowych i kulturowych (film i szczegółowe linki na:  http://goldenmean.info/fractalworld )


I vividly remember quizzing Dr. Constantine Korotkov about how he measured FRACTALITY in clinical medical aura diagnosis (GDV / kilian) - which was one of his primary variables to measure human PEAK PERCEPTION. Essentially - checking for self-similarity in the SHAPE of the BOUNDARY CONDITION of the human aura print - was like checking for which part of the sea-coast of a country could support the most beaches- according to how fractal or maximally folded was the edge or boundary. You can see how the amount of information in a membrane or boundary - would increase with the amount of total surface or boundary AREA. In this way- for example - Dr Bruce Lipton - correctly teaches that not only is the membrane the BRAIN of the cell, but if the membrane is FRACTAL (more folded surface) - then it has more memory and more brain. The brain itself is often described as an excellent example of maximization of folded surface. So.. it is easy to see how your aura becomes more INFORMED the more its surface is folded.

The principle here is that as the folding on a boundary (in 2D) or a membrane (in 3D) is increased- towards a perfect limit of fractality- its SELF-SIMILARITY also increases. This means - that essentially the perfect fractal boundary in 2D is always going to look like a fern. We need to stress here - that the REASON that fractality AND self-similarity were useful variables to measure in each of the examples - was because this was an indicator or measure of successful COMPRESSION.

Take another example - consider Dr.Ary Goldberger's - famous measure of the FRACTALITY of the fibres which electrify the heart - and the FRACTALITY of the branching structure of the ALVEOLI of the lungs- where you catch the fire of breath. His mathematics to quantify self-similarity are a useful study. He was on an excellent intuitive track here - because he was getting close to the physics - for HOW the heart and lung manage to extract the wattage of power they do - from the gravity field. If you interview any of the friends we know well - who after studying with Jasmuheen - live very well for years with NO FOOD- you come to know a little about HOW they extract wattage- power from gravity. They do not get their kilowatts from metal buildings in electrosmog cities- no their course is clear- you get voltage ('chi') from gravity by quiet time - embedded in NATURE. What Dr. Goldberger does not understand is WHY a FRACTAL FIELD around the heart - is required for the heart to gather its power. The answer - of course - is BIOLOGIC ARCHITECTURE- ( goldenmean.info/architecture )

It is precisely to make this clear - that we need to explain WHY the TETRA/ CUBE / OCTA is NOT an example of a fractal field.
In all of the above examples of NATURE using fractality - create LIFE in general - do you see TETRA or CUBE as the primary geometry? No never.
Why?
In fact when your doctor is checking your tissue cells for cancer - the SPHERE -hex/cube shape is exactly how he knows which cells are MOST likely to be cancerous! ( analysis: goldenmean.info/cancer ) - Healthy cells are most often an egg shape optimized by golden ratio - almost never spherical - this is because to be SOCIABLE cells / instead of cancerous Asocial cells - they must be charge projective and receptive- like an egg - not a sphere.

(Though as Valerie reminds me - blood cells in some cases are exceptions to this rule. Healthy red blood cells are spherical - but their ability to stand healthily on their own DOES depend on electric fractality - in the same way the gold atom - and the hydrogen atom - becomes stable by itself in a fractal electric field.)

Why is the sphere like the cube / hex energetically? This is because when all radii are the same - the internal interference of the wave fields- produces the same geometry as the hexagram- where the radius = the edges. This is not the case in the pine cone or egg shape- which is precisely why eggs are almost never spheres- for very good electrical reasons. They need to breathe the charge called LIFE- by imploding centripedally - something a sphere rarely does.
But we really need to get the essence of our evidenceWHY the tetra is NOT a fractal.

We know there could be many definitions of FRACTALITY. They could include- self-similarity, ability to zoom in forever visually- etc. Mathematics has very evolved language here. We would like to make the case here however- that THE HIGHEST AND MOST SIGNIFICANT AND DEFINITIVE DEFINITION OF FRACTAL - is ABILITY TO COMPRESS PERFECTLY.
Mathematics is clear - the ONLY form of infinite compression IS fractal. Electric field theory has been painfully slow to follow suit to recognize what a FRACTAL ELECTRIC FIELD would look like. We argued that the stellated dodeca- icosa- is the perfect 3D fractal electric field - at goldenmean.info/gravitycode , goldenmean.info/gravitycause . We suggest the pure principle is that when you extend the edges of the dodecahedron straight out - infinitely nesting dodeca/ icosa/dodeca - every single node point in the inPHIknit nest has a X,Y&Z coordinate values which are simple whole number multiples of Golden Ratio. This means that distance to center line - fits this animation:

TIMESTAR


We say this is why that stellated dodeca is the essential symmetry of DNA, Earth Grid, Zodiac, Universe (as announced by Nature Magazine), City of Revelation, Ezekiels Wheels, Merkaba, Star Mother, etc. etc. For physics this then is the symmetry of the Poincare's S3 gravity, and Palladium - key to cold fusion. We might mention that in order for Nature Magazine's cover announcement that the UNIVERSE is DODECA - AND for New Scientists magazine cover announcement that the UNIVERSE is FRACTAL - BOTH to be correct.. then - the TETRA is NOT the best geometry of fractality.

Again - here we must see deeply WHY the TETRA is NOT fractal. Our argument so far - is that the most important definition of fractality for field theory - and therefore all of physics - IS the ability to enable PERFECTED COMPRESSION.

It is simple: PERFECTING COMPRESSION is the most important REASON FRACTALITY is interesting / useful.
Obviously - perfecting compression is the real story behind - computing, roses, consciousness, DNA.. not to mention Einsteins insistence that perfect infinite (non-destructive) compression was the electric field solution to the unified field. I often meditate on how different the world might be today - if Einstein had been told what a fractal is.

SO- feel free to argue this point - but I am staking my intellectual reputation on my hypothesis that PERFECT COMPRESSION is the final definition of what is FRACTAL versus what is not. I say this because I strongly believe the universe is one single compressible unified field of waves of charge, and the geometry which allows those waves to compress perfectly and implosively - which is clearly - FRACTALITY - is the key to making ALL the centripedal forces we call GRAVITY, CONSCIOUSNESS, SELF-ORGANIZATION and LIFE ITSELF!

Dlaczego czworościan NIE jest fraktalny.

Wiemy, ze może być wiele definicji FRAKTALNOŚCI. Mogą one mówić o samopodobieństwie, możliwości optycznego powiększania się w nieskończoność etc. Matematyka posiada w tym względzie bardzo rozwinięty język. Jednak chcielibyśmy powiedzieć tutaj, że NAJWYŻSZĄ, NAJBARDZIEJ ZNACZĄCĄ I ROZSTRZYGAJĄCĄ DEFINICJĄ FRAKTALA jest jego ZDOLNOŚĆ DO IDEALNEJ KOMPRESJI.
Matematyka jest jasna - JEDYNĄ formą nieskończonej kompresji jest fraktal. Teoria pola elektrycznego bardzo wolno szła tym tropem, aby rozpoznać jak wygląda FRAKTALNE POLE ELEKTRYCZNE. To, że stellacja dwunasto - dzwudziestościanu jest idealnym trójwymiarowym polem elektrycznym dowiedliśmy na http://goldenmean.info/gravitycode i http://goldenmean.info/gravitycause . Sugerujemy, iż czysta zasada jest taka: gdy przedłużasz krawędzie dwunastościanu w linii prostej - zagnieżdżając tak w nieskończoność dodeca/icosa/dodeca.... (dwunastościan/dwudziestościan/dwunastościan - dokłady opis po polsku - L.) to każdy pojedynczy węzeł (punkt przecięcia tych linii - L) w tym nieskończonym zagnieżdżaniu posiada współrzędne na osi X,Y,Z, które są prostą liczbą całkowitą pomnożoną przez Złotą Proporcję i pasuje to do tych animacji.To dlatego twierdzimy, że stellacja dwunastościanu jest zasadniczą symetrią DNA, Siatki Ziemi, Zodiaku, Wszechświata (tu włączył się magazyn Nature ) City of Revelation/New Jerusalem (John Michell ) Kół Ezechiela, Merkaby, Gwiezdnej Matki etc. W fizyce jest to symetria grawitacji S3 Poincarego i palladu - klucza do zimnej fuzji. Możemy też napomknąć, że oba magazyny: "Nature", który ogłosił, że WSZECHŚWIAT JEST DWUNASTOŚCIANEM i "New Scientist", który ogłosił, że WSZECHŚWIAT jest FRATALNY - oba mają rację. Także z tego powodu CZWOROŚCIAN NIE JEST najlepszą geometrią fraktalności.

Musimy jednak uzasadnić głebiej dlaczego TETRA (czworościan) NIE jest fraktalny. Nasz argument jest taki: najważniejszą definicją fraktalności dla teorii pola (i przez to w całej fizyce) jest (jej) zdolność umożliwiająca IDEALNĄ KOMPRESJĘ.

To jest proste: doskonalenie kompresji jest najważniejszym POWODEM dla którego FRAKTALNOŚĆ jest interesująca/użyteczna.
Oczywiście doskonalenie kompresji leży u podstaw informatyki, róży, świadomości, DNA, nie wspominając już naleganiu Einsteina na to, że idealna nieskończona (nie-destrukcyjna) kompresja jest rozwiązaniem (z teorii pola elektrycznego) dla jednolitego pola. Często zastanawiam się nad tym jak inny byłby dzisiaj świat, gdyby ktoś powiedział Einsteinowi czym jest fraktal.

Tak więc (i nie krępuj się spierać tu ze mną) obstawiam całą swoją intelektualną reputację trzymając się hipotezy, że IDEALNA KOMPRESJA jest ostateczną definicją tego czym jest FRAKTAL. Twierdzę tak, ponieważ mocno wierzę, że wszechświat jest jednym kompresowalnym jednolitym polem fal ładunków i geometria, która pozwala tym falom kompresować się idealnie i implozyjnie (co wyraźnie opiera się na fraktalności) jest kluczem do powstawania WSZYSTKICH sił dośrodkowych, które nazywamy GRAWITACJĄ, ŚWIADOMOŚCIĄ, SAMO-ORGANIZACJĄ i SAMYM ŻYCIEM!


As in the case of the Tetra FLOWER OF LIFE - meditation - where we saw many people develop astral hygiene parasites who kept visualizing only a tetra in their aura. Tens of millions have read our discussion and pictures of this - goldenmean.info/merkabbah . We explained that the implosion made by Golden Ratio and pent symmetry was the only way to sort parasites out of your aura. Valerie is here reminding me - correctly that both HEX (Tetra) and PENT - are required for the success of biology. What this is about - is getting clear - what their relative uses are. The HEX creates structure by ISOLATING WAVES OF CHARGE- and preventing dissipation. This is useful for storage - (as the hex honey comb) but NOT for distribution (that requires fractality). It would of course never be good to characterize the Hex as evil - or the pent. (The Catholic mistake). However- it is clear that those who live in cubic / hex structures definitely exclude embedding in the charge of Earth - for example.

Finding the Hebrew alphabet is clearly limited to the symmetry of the tetra / cube - is part of the inspiration for the term THE MATRIX - we discuss this at length - with the origin of the alphabet animations: goldenmean.info/dnaring , goldenmean.info/dragonscriptdna , goldenmean.info/ringlord and goldenmean.info/dnamanifesto

For the debate here - we must ask again the question - why in pure wave mechanical terms - is the TETRA - in fact NOT FRACTAL.

From our evidenced hypothesis - that perfecting compression is the best wave definition of fractality - then our question becomes - CAN THE TETRA permit waves to compress?

I say - no- the tetra in fact PREVENT electric field waves from compressing (non-destructively). Here is why:
The waves inside of tetra (cube) nest - look like this:

To podobnie jak w przypadku Kwiatu Życia i związanej z nim medytacji opartej na czworościanach, gdzie mogliśmy zobaczyć wielu ludzi rozwijających pasożyty astralnej higieny, podczas wizualizacji w swej aurze tylko i wyłącznie czworościanów. Dziesiątki milionów osób przeczytało naszą dyskusję na ten temat i obejrzało obrazki z tym związane na goldenmean.info/merkabbah.
Wyjaśniliśmy tam, że implozja tworzona przez Złoty Podział i symetrię opartą na pięciokącie foremnym to jedyny sposób, aby pozbyć się pasożytów ze swojej aury. Valerie (moja partnerka) słusznie przypomina mi w tym miejscu, że zarówno geometria heksagonalna (HEX) (Tetra) i pentagonalna (PENT) są niezbędne dla funkcjonowania biologii. Dlaczego? O co tu chodzi? Jakie jest ich względne zastosowanie?  Geometria heksagonalna tworzy struktury dzięki IZOLOWANIU FAL ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO i (w ten sposób) zapobiega ich rozpraszaniu. Jest to przydatne w przypadku przechowywania (zob., np. sześciokątne plastry miodu), ale już nie w przypadku dystrybucji, ponieważ wymaga ona  fraktalności. Oczywiście, nigdy nie powinno się opisywać geometrii HEX jako czegoś złego na podobieństwo katolickiego błędu związanego z pentagramem. Niemniej, jest oczywistym fakt, że ci, którzy mieszkają w sześciennych strukturach definitywnie wykluczają siebie z osadzania się w  energii m.in. Ziemi.

Odkrycie, że  alfabet hebrajski jest wyraźnie wyznaczony i ograniczony symetrią czworościanu / sześcianu - jest częściową inspiracją dla powstania terminu THE MATRIX. O tym i o pochodzeniu alfabetów rozprawiamy obszernie na stronach http://goldenmean.info/dnaring, http://goldenmean.info/dragonscriptdna, http://goldenmean.info/ringlord i http://goldenmean.info/dnamanifesto
ilustrując rozważania animacjami.

Na potrzeby niniejszej dyskusji, musimy zadać ponownie pytanie: dlaczego w kategoriach czystej mechaniki falowej - czworościan (TETRA) – NIE JEST w rzeczywistości fraktalny.

W oparciu o naszą, potwierdzoną (evidenced) hipotezę - że doskonaląca się kompresja jest najlepszą falową definicją fraktalności – możemy postawić pytanie: czy geometria oparta na czworościanie pozwala falom kompresować się?

Ja twierdzę, że nie. Geometria oparta na czworościanie w rzeczywistości powstrzymuje fale pola elektrycznego przed niedestrukcyjną kompresją. Oto dlaczego:
Fale wewnątrz gniazda czworościanu (sześcianu) - wyglądają tak:

(hex animations- thanks to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., who also generated the Fractal Synth Software to prove octaves create destructive interference, linked below)

--

Inside the tetra- nest- the ratio of all the waves which approach each other to (recursively) interfere is 2, and square root of 2. Nowhere in the stellated tetra / cube / octa do we find Golden Ratio. Again this is not bad - it just clearly defines what this structure is good for.

We have shown (with a lot of help from Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) - that wave approaching each other in multiples of 2 and square root 2- create MAXIMUM POSSIBLE DESTRUCTIVE WAVE INTERFERENCE!

So prove this to yourself - download frank's software Harmonic Explorer & Fractal Synth - link and reprints below
(also at: http://goldenmean.info/matrix - software source: http://heartcoherence.com )

Wewnątrz „gniazda TETRA” - stosunek wszystkich fal, które zbliżają się do siebie w celu (rekursywnej) interferencji wynosi 2 i pierwiastek kwadratowy z 2. W stellacji czworościan/sześcian/ośmiościan (tetra/cube/octa) nigdzie nie znajdziemy Złotej Proporcji. I zaznaczam raz jeszcze, że to nie jest coś złego. Po prostu, definiuje to w sposób przejrzysty do czego ta struktura się nadaje.

Pokazaliśmy (z dużą pomocą Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ),  że fale zbliżające się do siebie w wielokrotności liczby 2 i pierwiastka kwadratowego z dwóch - tworzą NAJBARDZIEJ DESTRUKCYJNĄ INTERFERENCJĄ FALOWĄ jaka jest w ogóle możliwa!

Możesz udowodnić to sam(a) sobie. Pobierz stworzone przez Franka oprogramowanie Harmonic Explorer & Fractal Synth - link i reprodukcja poniżej (także na: goldenmean.info/matrix - źródła oprogramowania: heartcoherence.com)

KONIEC TŁUMACZENIA

This chart is the actual summation of constructive versus destructive wave interference of all possible wave ratios. Where the total output power is below the line, total net interference is DESTRUCTIVE. Notice in this chart the most DESTRUCTIVE wave interference is ratio TWO (octave) and square root of two. Notice the maximum CONSTRUCTIVE net interference of all waves is PHI (Golden Ratio) and its multiples (found nowhere in a tetra / cube symmetry).

In this way, it can be proven that the wave inteference - inside the tetra(octa/cube) symmetry creates maximum DESTRUCTIVE wave interference.

If we consider waves of charge interfering then in a tetra array - what is the result?

Simply put- since wave interference PREVENTS inertia from being distributed (recursive heterodyning or wave interference is prevented because it is destructive). This means that the tetra/ cube / octa structive in a capacitor like the great pyramid for example - will sharpen razor blades and preserve meat. This symmetry then will serve the function of PREVENTING wave patterns from changing. This (hex/cube/tetra) symmetry is good then for the hex preservation of HONEY COMBS.

HOWEVER- from the point of view of allowing an electric field to invite compression- the tetra is definitely NOT optimal. This is because the wave system must constructively move its inertia from long waves to short waves, in order for compression to be non-destructive (non-destructive compression being Einsteins solution to unified field - connecting gravity to electromagnetism). Only the recursively CONSTRUCTIVE waves interference specifically created by GOLDEN RATIO (allows adding AND mulitplying/ arithmetic and geometric progession) - can this problem of perfected wave interference be solved. Perfecting wave interference to be all CONSTRUCTIVE- is definitely the same as solving the problem of perfect compression.

Another way to visualize why the tetra cube structive in fact PREVENTS compression (as Bucky Fuller was famous for comparing with his icosa- geodesics) - is to see that when you make a little cube inside bigger cubes- or little tetras inside bigger ones, you can keep doing that forever and you will NEVER draw a line thru then 3D center! This helped Bucky suggest how a cubic lattice is always inherently unstable compared to a an icosa / dodeca (Golden Ratio based) lattice.

SO - the dodeca Golden Ratio based symmetry group (with its six symmetry arrows) is th basis of all living proteins like DNA, Earth grid, the Universe, and Palladium-key to cold fusion, and Poincare's S3 gravity symmetry. When taken together with the 7 arrows thru the tetra cube - TOGETHER the 13 symmetry arrows- make the 26 string theory array, and the 26 holes in the Rhombi Icosa ZOME connector.

Dodeca will invite implosion / compression - because it's stellation are ALL Golden Ratio. This is a perfect 3D fractal. The tetra array - will always PREVENT implosive compression - because it root 2 internal wave interference will always be DESTRUCTIVE - and prevent waves from imploding. When the internal waveform of interference stabilizes inside the tetra/ cube - the inertia CANNOT escape - it is preserved / isolated - but DEFINITELY does not turn compression in to implosion in to acceleration like the Golden Ratio - Dodeca = DNA effect.

SO- we strongly suggest (Dear Nassim) that - the tetra is NOT an example of fractality- in the most important of definitions of the term: namely the symmetry of perfect compression.

You can see - how this difference in symmetry groups for biologic structures could become the subject of war. This who choose the tetra cube- (Jewish star etc. Islam: Meteorite Worship-the black stone- in the shape of a square box, called the Kaba, which means the cube. ) are in effect choosing a wave symmetry which invites the segregation of inertia. This is ok for the part of your house where you WANT secrets. (Says something about the Jewish religion assuming the spiritual depths are SECRETS only Rabbi's should learn, something less true today?) Where you choose to have no secrets (as you must in order for the electric field of your DNA to compress / accelerate and survive death)= there you must not be CAUGHT IN THE MATRIX- and choose instead the Golden Ratio based PENT and DODECA symmetry. A good example is the PENT magnetic map of Rennes Le Chateau - properly called a NECROPOLE- specifically for its ability to thereby enable successful dying.

Enlil/ Yalweh / Amun's symbol is 2 triangle / tetra/cube. Enki / Atun / Ea / Enki - Hermes symbol is the Golden Ratio based CADDUCEUS- which is the path of perfected PHASE CONJUGATION into the implosive life giving pent- dodeca.

Źródło: http://www.goldenmean.info/caughtinthematrix/