Scott Olsen - Złoty podział w naturze, fizyce, sztuce i architekturze
Oryginalny tytuł: The Golden Section and the Roots of Theosophy


Trudno jest krótko i jednoznacznie opisać prezentowany wykład Scotta Olsena, z marca 2011. Zawiera on treści dotyczące matematyki, geometrii, fizyki, biologii, sztuki, architektury, ezoteryki, alchemii i jeszcze paru innych dziedzin. Autor stara się pokazać, że we wszystkich tych sferach ludzkiej aktywności, jak i w samej Naturze, można odnaleźć tytułowy złoty podział... Wykład cenny jest także z tego względu, że osadza refleksję nad liczbą Fi w historii, a konkretniej, w tym jej nurcie, który związany jest z tzw. "szkołami tajemnic", choć nie tylko...

Wykład uzupełnia wiedzę dotyczącą świętej geometrii o kwestie, których ani Nassim Haramein, ani Dan Winter (na których twórczości
ta witryna głównie bazuje) w ogóle nie poruszali lub poruszali je w zupełnie innym kontekście. Polecamy obejrzeć wykład w całości, gdyż jego autor zawarł wiele interesujących informacji w różnych miejscach. Zapraszamy!

Education: 1983: Ph.D., Philosophy, University of Florida;
Dissertation: The Pythagorean Plato and the Golden Section: a Study in Abductive Inference
1982: JD, University of Florida
1977: MA, Philosophy, University of London, Birkbeck College;
(philosophy of science thesis: The Collapse of Continuous Space-Time)
1975: BA cum laude, Philosophy & Sociology, University of Minnesota

 *  *  *  *  *
Aktualizacja: wykład w jednym kawałku na Vimeo
Złoty podział w naturze, fizyce, sztuce i architekturze                                                                           To samo w sześciu kawałkach

Złoty podział w naturze, fizyce, sztuce i architekturze 1/6 [PL]


                                                                                              2/6

                                                                                              3/6

                                                                                              4/6

                                                                                              5/6

                                                                                              6/6

Lista odtwarzania:
http://www.youtube.com/playlist?list=PLE5C98D9943B88F3B

Cały film z polskimi napisami do pobrania >>Tutaj<< (340MB)

 

PODYSKUTUJ NA FORUM

 


 

Związek liczby Fi z ciągiem Fibonacciego i ciągiem Lucasa.

 

W trakcie swego wykładu Scott Olsen mówi o związku liczby Fi z ciągiem Fibonacciego i ciągiem Lucasa:

0:28:14 Za każdym razem, gdy masz do czynienia z liczbami Fibonacciego, masz przybliżenie do złotej proporcji.
0:28:20 Natura lubi używać liczb całkowitych, stąd złota proporcja jest przekładna na liczby Fibonacciego i - jak zobaczymy później - na liczby Lucasa.
oraz:
0:49:17 (...) liczby (Lucasa) okazują się być potęgami złotego stosunku (Fi) i jego wielkości odwrotnej (fi) połączonych razem, aż do nieskończoności i odjętych naprzemiennie.
0:49:29 I dają nam one liczby całkowite przyrody (natury). (...)


Związek liczby Fi z ciągiem Fibonacciego.


Napiszmy najpierw czym jest ciąg Fibonacciego.
Ciąg Fibonacciego jest przykładem ciągu rekurencyjnego, czyli takiego, w którym następny wyraz zależy od poprzedniego. W ciągu (szeregu) Fibonacciego każda następna liczba jest sumą dwóch poprzednich liczb.

 

Ciąg Fibonacciego przedstawia się więc następująco:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, etc…

 


W jaki sposób ciąg Fibonacciego łączy się z liczbą Fi?

Ciąg Fibonacciego łączy się z liczbą Fi zasadniczo na dwa sposoby.
Pierwszy sposób polega na tym, że wynik dzielenia każdej kolejnej liczby ciągu Fibonacciego przez liczbę ją poprzedzającą dąży do wartości liczby Phi= 1,6180339...
Drugi sposób polega na tym, że każda liczba ciągu Fibonacciego pomnożona przez liczbę Fi= 1,6180339887 daje nam kolejną liczbę tego ciągu. Przy czym, im większą liczbę tego ciągu pomnożymy przez Fi to otrzymamy dokładniejsze przybliżenie kolejnej liczby ciągu Fibonacciego.


Tabelka po lewej ilustruje pierwszy sposób.  Tabelka po prawej ilustruje drugi sposób.      

-
Zobacz też: Złota spirala, spirala i szereg Fibonacciego

Związek liczby Fi z liczbami Lucasa (ciągiem Lucasa)

Liczby Lucasa tworzy się w taki sam sposób jak liczby Fibonacciego, tyle, że początkowe dwie liczby to 2 i 1. Każda następna liczba w ciągu Lucasa jest sumą dwóch poprzednich liczb.

Ciąg Lucasa przedstawia się więc następująco:
2, 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76, 123, 199, 322, 521, 843, 1364, etc.


W jaki sposób ciąg Lucasa łączy się z liczbą Fi?

Odpowiedź jest prosta. Ciąg Lucasa łączy się z liczba Fi w taki sam sposób jak ciąg Fibonacciego, czyli:
- wynik dzielenia każdej kolejnej liczby ciągu Lucasa przez liczbę ją poprzedzającą dąży do wartości liczby Phi= 1,6180339...
- każda liczba ciągu Lucasa pomnożona przez liczbę Fi= 1,6180339887 daje nam kolejną liczbę tego ciągu. Przy czym, im większą liczbę tego ciągu pomnożymy przez Fi to otrzymamy dokładniejsze przybliżenie kolejnej liczby ciągu Lucasa.

Widzieliśmy, jak oblicza się to w przypadku ciągu Fibonacciego, więc każdy samodzielnie może sprawdzić sobie, te zależności.

Liczby Lucasa łączą się jednak z liczbą Fi w jeszcze jeden sposób. I to o tym właśnie sposobie wspomina w swoim wykładzie Scott Olsen. W 49:17 min. wykładu mówi on: "(...) liczby (Lucasa) okazują się być potęgami złotego stosunku (Fi) i jego wielkości odwrotnej (fi) połączonych razem, aż do nieskończoności i odjętych naprzemiennie.

W zdaniu tym chodzi o taką oto logikę:

Gdy weźmiesz kolejną potęgę Fi (1,618...) oraz kolejną potęgę jej odwrotności (0,618...), a potem, na przemian będziesz je odejmować (Fi - fi) lub dodawać(Fi+fi), to ich niewymierne rozwinięcia skasują się i zostawiają pojedynczą całkowitą liczbę, która okazuje się być kolejną liczbą w ciągu Lucasa. (Jedyna rzecz której tutaj brakuje, to początkowa dwójka z ciągu Lucasa. Poza dwójką, która rozpoczyna ciąg (liczby) Lucasa

 

Zależność między liczbą Fi ciągiem Lucasa
 

(Fi2)    -/+      (fi2)

 

Wynik
dodawania  

Wynik
odejmowania  

Ciąg
Lucasa

1)

1.618033...  -   0.618033...   =
  1       1
2)
2.618033...  +  0.381965...
= 3   3
3) 4.236067...  -   0.236067... =   4 4
4) 
6.854101...  +  0.145897... = 7   7
5) 11.090169...  -  0.090169... =   11 11
6) 17,944266...  + 0,055728... = 18   18
7) 29,034430...  -  0,034441...
=   29 29
8) 46,978693... + 0,021286...
= 47

47
9) 76,013118...  -  0,013155...
=
76
76
10) 122,991801.. + 0,008130...
= 123

123

 

Na odchodne dodam jeszcze, że wyniki dzielenia kolejnych liczb ciągu Lucasa przez kolejne liczby ciągu Fibonacciego dążą do pierwiastka kwadratowego z 5 = 2,23606797749...

Ciąg Lucasa 2 1 3 4 7 11 18 29 47 76 123 199 322 521
Ciąg Fibonacciego 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233
= = = = = = = = = = = = = =
Ciąg Lucasa/ciąg Fibonacciego 0 1 3 2 2,3333 2,2 2,25 2,2307 2,2380 2,2352 2,2363 2,2359 2,2361 2,2360

 

Scott Olsen mówi: "Natura lubi używać liczb całkowitych, stąd złota proporcja jest przekładna na liczby Fibonacciego i (..) na liczby Lucasa."

Po takim stwierdzeniu zwykle pojawia się pytanie: W jaki sposób liczby te obecne są w Naturze?
Pewne odpowiedzi (zweryfikowane lub nie) już istnieją i można je odnaleźć także  w tej witrynie. Zamieszczam tym samym linki do koncepcji
ukazujących obecność liczby Fi i ciągu Fibonacciego w szeroko pojętej Naturze.

Wszechświat i Układ Słoneczny

1) Makrokosmos, mikrokosmos i liczba Phi.
2) Wszechświat jest jak piłka (jako dwunastościan foremny).
3) Pięciokątne cykle Wenus
4) Relacje między planetami Układu Słonecznego, w kontekście geometrycznym, opisał John Martineau w
A Little Book of Coincidence

Świat przyrody

5) Fragment książki „Kod Leonarda da Vinci” o liczbie Fi w przyrodzie
6) Filotaksja, czyli złote spirale i ciąg Fibonacciego w przyrodzie
7) Złoty podział i geometria DNA.
8) Miłość i liczba PHI.


PODYSKUTUJ NA FORUM

 


 

Platońska Dusza Świata i dwa geometryczne ciągi

 

Skoro jesteśmy przy ciągach liczbowych, to pójdźmy nieco dalej. Platon w dialogu "Timajos" do opisania Duszy Świata (duchowej zasady ożywiającej świat i nadającej mu jedność i ład)* używa dwóch ciągów geometrycznych (które są jednocześnie proporcjami ciągłymi). Ciągi te ilustruje poniższy obrazek "diagram Lambdy". Nazwa wywodzi się od starożytnych Greków, którzy nazywali oba te ciągi  "Lambda".  (za: Robert Lawlor, Sacred Geometry, s.83)


Ciągi te widnieją także na rycinie Margarita Philosophica (1508)

Na sukni kobiety widnieją dwa ciągi geometryczne. Ciąg: 1,2,4,8 (ciąg parzysty)
symbolizuje aspekt żeński. Ciąg (nieparzysty) 1,3,9,27 symbolizuje aspekt męski.
Na górze: Margarita Philosophica. Na dole: po lewej Boecjusz, po prawej Pitagoras.
(za: Robert Lawlor "Sacred Geometry", s.7)


Kiedy liczby z powyższych ciągów potraktujemy jako częstotliwości dźwięków w hercach [Hz],
i pomnożymy (krzyżowo) jedne przez drugie, otrzymamy diagram najbardziej harmonicznych tonów.


Kiedyś strojono instrumenty muzyczne od A = 432Hz. Dlaczego więc zaczęto stroić instrumenty od A= 440Hz?
Zobacz: Konspiracja stroju A-440 Hz oraz  Tłamszenie wiedzy o harmoniczności (fragment)


Kiedy zredukujemy liczby z powyższego diagramu tak, aby wyrazić je cyframi od 1 do 9* to okazuje się, że:
częstotliwości z pierwszej kolumny od lewej (tworzące ciąg binarny, wzrastający w postępie geometrycznym, w którym pierwszą cyfrę mnożymy zawsze x 2) redukują się do następujących liczb: 1, 2, 4, 8, 7, 5... , które powtarzają się cyklicznie.

1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4069 8192, etc
1
2
4
8
7
5 1 2 4 8 7 5 1 2, etc

 

częstotliwości z drugiej kolumny od lewej, redukują się naprzemiennie do dwóch cyfr: 3 i 6

3 6 12 24 48 96 192 384 768 1536 3072 6144 12288 24576, etc
3
6
3
6
3
6 3 6 3 6 3 6 3 6, etc


częstotliwości z pozostałych kolumn, licząc od trzeciej po lewej, redukują się do jednej cyfry: 9.

Ilustruje to poniższa tabelka, na której widać liczby po redukcji (w kolorze czerwonym).

 

Co ciekawe, gdy obrócimy ten diagram o 90 stopni w lewo, to zaczyna on przypominać (w sensie układu liczb)  tradycyjny i rodinowski eneagram.
 
9
3,6
1,2,4,8,7,5

3,6,9 tworzą trójkąt
1,2,4,8,7,5 - rodinowskie "skrzydełka"

Tradycyjny Eneagram   i   Eneagram Marko Rodina

Transformacja jednego eneagramu w drugi

 Niezależnie od tego, czy skojarzenie zredukowanych liczb z diagramu z eneagramem
idzie za daleko czy nie, warto zapoznać się w tym miejscu z fragmentem prezentacji:
"Randy Powell - Nowa technologia od Marko Rodina"

 * * * * *


* Dusza Świata (gr. [he tou kósmou psyché]; łac. anima mundi) — duchowa zasada ożywiająca świat, nadająca mu jedność i ład.
Dla Pitagorejczyków dusza świata była liczbą, którą pojmowali jako wielkość przestrzenną, a nie abstrakcję. Stanowiła ona zasadę porządkującą — decydowała o harmonii świata, dawała wzór rzeczom i decydowała o ich właściwościach; źródłem (początkiem) wszystkiego była czwórca,
utożsamiana z bogiem, który objawił się w występującej w hierarchicznym porządku trójcy, organizującej materię. (...)
Według Platona dusza świata — tak jak wszystkie dusze, tzn. dusze ludzi, planet i ciał niebieskich — pochodzi od demiurga, który obdarzył ją rozumem, dzięki któremu może ona realizować plan boga i (poprzez to) partycypować w świecie idealnym. Dlatego jest ona (...) ogniwem spajającym świat metafizyczny ze światem fizycznym (Timajos, 34 A — 36 B); ma strukturę rozciągłą (okrywa cały kosmos niczym kopuła, nadając mu kształt) i geometryczną (liczbową, na wzór muzycznej), która sprawia, iż jest on harmonijny i ukierunkowany celowo; współpracują z nią wszystkie gwiazdy i ciała niebieskie. (...)
Pojęcie duszy świata, w sensie ścisłym, zanika w filozofii chrześcijańskiej. Pisarze chrześcijańscy — czerpiąc z tradycji platońskiej, neoplatońskiej i stoickiej — najczęściej mówili o kierującej światem Bożej opatrzności, Duchu Świętym, a nawet Logosie przenikającym świat materialny.
Źródło: Powszechna Encyklopedia Filozofii

* Redukcji dokonano techniką zwaną pitagorejską redukcją numerologiczną (czasem też redukcją teozoficzną). "Jest to technika, wymyślona przez Pitagorasa, dzięki której każdą liczbę możemy przedstawić przy pomocy jednej cyfry. Metoda polega na sumowaniu cyfr, z których składa się liczba, do momentu otrzymania pojedynczej cyfry."

np.     64=6+4=10=1+0=1

np.   128=1+2+8=11=1+1=2

np. 4069=4+0+6+9=19=1+9=10=1+0=1

Pitagoras oparł swój system numerologiczny na cyfrach od 1 do 9, ponieważ wszystkie liczby powyżej 9 dało się zredukować cyfr podstawowych - od 1 do 9. Redukcja taka wykorzystywana jest przez współczesnych numerologów, a w użytym przez nas kontekście pozwala dostrzec cykl (okres, pętlę) kryjący się w binarnym ciągu liczbowym, który po redukcji składa się z powtarzających się liczb 1, 2, 4, 8,  7,  5. Cykl taki można sugestywnie zilustrować, jak choćby na poniższym obrazku.


Ciąg binarny i jego redukcja do liczb 1,2,4,8,7,5 naniesione na okrąg.


W podobny sposób można zredukować liczby ciągu Fibonacciego i ciągu Lucasa. Okazuje się wówczas, że oba te ciągi zapętlają się po dwudziestej czwartej liczbie.

Ciąg Fibonacciego                                                                Ciąg Lucasa
redukcja _____________________________________________________
redukcja

 

Kwestie ciągów liczbowych zostaną rozwinięte w październiku, kiedy przetłumaczony zostanie długi wykład Marko Rodina (4 godz 30 min ... ) pt. Marko Rodin's vortex-based mathematics

 


 

Kilka linków powiązanych z kwestiami poruszonymi w wykładzie.

 

Strony WWW:

Institute of Noetic Science (IONS) założony przez Edgara Mitchella.
http://www.noetic.org/
What are the Noetic Sciences?
http://www.noetic.org/about/what-are-noetic-sciences/
IONS and the Science Behind The Lost Symbol
http://www.noetic.org/about/news-IONS/lost/
Museum of Harmony (strona Alexey'a Stakhov'a założona wraz z Anną Sluchenkovą)
http://www.goldenmuseum.com/index_engl.html
A. Stakhov - author of about 400 scientific books (including 10 books and 65 patents of USA, England, Japan, France, Germany, Canada)
http://e-noosphere.com/Noosphere/En/Magazine/Default.asp?file=20040325_Stakhov.htm


Parę osób wspomnianych na wykładzie:

Schwaller de Lubicz
http://en.wikipedia.org/wiki/R._A._Schwaller_de_Lubicz
The Temple of Man by R. A. Schwaller de Lubicz
http://www.robertschoch.net/The%20Temple%20of%20Man.htm
Cała książka w j. angielskim: >>Tutaj<< (2,6MB)
Mohamed El Naschie
http://www.el-naschie.net/
http://rationalwiki.org/wiki/Mohamed_El_Naschie
Alexander Badawy
http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Badawy
Claude Fayette Bragdon
http://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Fayette_Bragdon
http://carypress.rit.edu/publications/books/claude-bragdon-and-beautiful-necessity.html
George Henry Felt
http://de.wikipedia.org/wiki/George_Henry_Felt - znalazłem tylko po niemiecku ...
Jay Hambidge
http://en.wikipedia.org/wiki/Jay_Hambidge
Aryel Sanat
The Secret Doctrine, Krishnamurti, and Transformation, by Aryel Sanat
http://www.teosofia.com/transformation1.html

Viola de Guichey czy Viola de Gruchy?
Problem z występującym w wykładzie nazwiskiem Viola de Guichey polega na tym, że WSZYSTKIE OPISY w internecie, łącznie ze skanami starych dokumentów wskazują, że ta pani powinna nazywać się Viola de Gruchy. Do pani de Gruchy, pasują nawet różne nazwiska, które Olsen wymienia w wykładzie. Występuje tutaj dziwna niezgodność.
Zobacz: Viola de Gruchy i Viola de Guichey


Kilka książek:

THE MATHEMATICS OF HARMONY - From Euclid to Contemporary Mathematics and Computer Science
by Alexey Stakhov assisted by Scott Olsen

MathOfHarmony
Piwerszy rozdział książki The Golden Section (2,459k) - rozdział w PDF, do ściągnięcia za darmo stąd:
http://www.worldscibooks.com/mathematics/6635.html  


R. A. Schwaller de Lubicz - The Temple in Man

di X6ID
Cała książka w j. angielskim: >>Tutaj<< (2,6MB)
Zobacz też film: Magical Egypt, Episode 4: The Temple in Man

Tons Brunés- The Secrets of Ancient Geometry—and its uses
di 2AU9
http://www.amazon.com/Secrets-Ancient-Geometry%C2%97-its-uses/dp/0391011170

 

 


Napisy do wykładu "Scott Olsen - Złoty podział w naturze, fizyce, sztuce i architekturze"
Napisy do pobrania: >>Tutaj<<

00:00:00:forum.swietageometria.info|zaprasza na wykład Scotta Olsena|"Złota proporcja i źródła Towarzystwa Teozoficznego"
00:00:05:Tłumaczenie: |Ania, Leszek, Kamil|forum.swietageometria.info|SasQ - nauka.mistu.info
00:00:09:Bardzo Ci dziękuję Paula, to prawdziwa przyjemność|być tu znów z Wami i widzieć tyle miłych twarzy.
00:00:17: Dzisiejszego wieczora będziemy przyglądać się złotemu podziałowi i korzeniom teozofii.
00:00:22: Przyjrzymy się drodze, jaką przebyłem w odkrywaniu|złotego podziału, nazywanego czasem złotą proporcją,|złotą średnią, a co jest naprawdę boską proporcją…
00:00:34:Zobaczymy też, jak złoty podział odegrał kluczową| rolę w powstaniu Towarzystwa Teozoficznego,
00:00:41:w następstwie wykładu Georga Henriego Felta|z 7 września 1875, który odbył się w mieszkaniu|Heleny P. Bławackiej.
00:00:54:Następnie, dalszemu poszukiwaniu i odkryciu, tzw.|ponownemu odkryciu przez Felta egipskiej Kabały|oraz greckiego kanonu proporcji,
00:01:06:który jest geometryczno-arytmetycznym systemem|(jak go nazywał) proporcji, wyprowadzonym z Natury,
00:01:14: połączonym ze stosunkami i proporcjami|pięciu platońskich brył foremnych.
00:01:22:Opowiem o intrydze dotyczącej domniemanej utraty manuskryptu Felta w bostońskim pożarze
00:01:30:i o tym, jak Claude Bragdon odegrał w tym wydarzeniu|bardzo istotną rolę, wraz z artystką - Violą de Gruchy|(Violą de Guichey?)
00:01:40:Tym, co Felt odkrył ponownie, był uniwersalny|kanon proporcji, który jest Alchemicznym Kluczem|do samej Natury.
00:01:49:Jest on obecny w świętej geometrii takich ludzi jak Schwaller de Lubicz, Keith Critchlow, John Michell;
00:01:57:edytora mojej książki "The Golden Section: Nature's|Greatest Secret" oraz pozostałych książek z serii|Wooden Books - Johna Martineau oraz Lance'a Hardinga.
00:02:05:My przyjrzymy się w szczególności|niektórym pracom Lance'a Harding'a.
00:02:09: Pragnę zacząć od prezentacji krótkiego filmu|"Natura w Liczbach" Cristobala Vila,
00:02:16:który da wam pojęcie, jeśli nie jesteście obeznani|z liczbami Fibonacciego, złotymi prostokątami i spiralami.
00:02:23:Chciałbym, abyście przyjrzeli się obrotowej|liczbie Natury (winding number of Nature): |około 137,5... stopnia.
00:02:30:Zwykle, gdy zaczynam wykład, mam ze sobą| kijek o długości jednego jarda, ale teraz tylko|powiem wam tak na szybko,
00:02:35:że jeżeli przetniemy 36-calowy kijek jardowy|wg złotej proporcji, to otrzymamy kolejno|13 i 3/4 cala oraz 22 i 1/4 cala
00:02:45:lub innymi słowy: |13.75 cala oraz 22.25 cala.
00:02:52:Wiemy oczywiście, że okrąg ma 360 stopni.|Gdy pomnożymy te dwie długości x 10,
00:02:58:to stwierdzimy, że 360 do 222,5 (w stopniach...)| to złota proporcja, podobnie jak 222,5 do 137,5
00:03:09:a to jest obrotowa liczba Natury i w trakcie|mojego wykładu zobaczycie jak to działa.
00:03:15:Możemy więc teraz przystąpić do oglądania|filmu "Natura w Liczbach" Cristobala Vila...
00:03:55:…każda liczba, to poprzednia liczba|w zasadzie pomnożona przez złotą proporcję...
00:04:04:To są złote prostokąty tworzone przez te liczby
00:04:12:I złote, logarytmiczne spirale Natury...
00:04:56:A to ten szczególny kąt...
00:05:14:…który okazuje się być obrotową liczbą Natury i Fizyki|- wszystkich gałęzi Życia.
00:06:43:Tu widzicie sześciokąty, (które dają)| najgęstsze upakowanie przestrzeni.
00:06:48: Pięciokąty dają początek Życiu i Świadomości.
00:07:06:Wiecie już, dlaczego tak polubiłem ten film: |jest dobrym wprowadzeniem do tematu.
00:07:11:Muszę przyznać, że gdy składam prezentację|w Power Poincie, to zwykle łamię wszelkie|zasady tworzenia takich prezentacji.
00:07:18:Używam dużo więcej slajdów, niż ktokolwiek zaleca|i lecę tak szybko, że wygląda to prawie jak film.
00:07:23:Więc proszę, bądźcie świadomi co robię.
00:07:26:Tak więc "Złoty podział i korzenie teozofii"|i oczywiście widzimy obraz Williama Blake'a,|który zwykle nazywamy "Stworzenie Świata"|z ramionami cyrkla, że użyję nazwy technicznej.
00:07:38:Raz jeszcze, to wielki zaszczyt być tu dziś z Wami|w Towarzystwie Teozoficznym.
00:07:43:Chciałbym zadedykować ten wykład|dla K.H. (Koot Hoomi Lal Singh)
00:07:48:jednej z sił stojących za początkami|Towarzystwa Teozoficznego.
00:07:56:Studiował w Oxfordzie od 1850 roku,|był studentem Fechner'a w Niemczech,
00:08:02:i  rzekomo, w poprzednich żywotach,|był Pitagorasem - mądrością Pitagorasa
00:08:07:i świętym Franciszkiem z Asyżu|– współczuciem św. Franciszka.
00:08:10:Macie tu idealny przykład ekspresji|Drugiego Promienia Mądrości Miłości.
00:08:16:Oczywiście, umieściłem jego zdjęcie wewnątrz|złotego prostokąta, podobnie jak wielu artystów,|którzy wymyślili  jak to robić.
00:08:22:Tu jestem ja, mój brat Ted, moja siostra Kathy...|która (jak sądzę) nas teraz ogląda...
00:08:27:Nancy nie było jeszcze na scenie.
00:08:30:A Ted był niesamowitą osobowością,|która miała na mnie olbrzymi wpływ.
00:08:35:Był bardzo sławnym kulturystą i to jemu zawdzięczam|swoją fascynację tą dyscypliną, kiedy byłem młody|i w tym "utknąłem"...
00:08:45: Douglas Baker, w Anglii, był osobą, od której|nauczyłem się starożytnej mądrości.
00:08:52:To był taki rodzaj dorastania z Rudolfem Steinerem|i Alice Bailey, ale moją ulubienicą była pani|Helena Pietrowna Bławacka.
00:09:02:To w sumie on zapoznał mnie z jej pracami.
00:09:05:I to dzięki niej dowiedziałem się, że tak naprawdę|"Platon jest tłumaczem świata", jak tu głosi.
00:09:12:„A idee Pitagorasa i Platona są tożsame|z ideami teozofii.
00:09:19:Co więcej, w jej "Inner Group Teachings"|widzimy jak odnosi się ona do Pitagorasa,|Platona i Euklidesa jako do Wtajemniczonych.
00:09:27:„Euklides nauczył się Geometrii w szkołach mistycznych.|Nowożytni ludzie Nauki jedynie odkrywają na nowo|dawne Prawdy.”
00:09:34:Właściwie to w pewnym sensie straciliśmy z oczu to|do czego dążył Euklides w XIII... (księdze "Elementów")
00:09:39:Zasadniczo w „Elementach” idziesz od punktu, przez linię,|płaszczyznę do bryły i w XIII Księdze porównujesz|stosunki i proporcje pięciu brył platońskich.
00:09:49:To tam zobaczymy dziś pierwiastek z 2, z 3 i złotą średnią.
00:09:54: Pani Bławacka zwróciła uwagę: trzeba mieć na uwadze|"karę za ujawnienie doktryn mistycznych, którą była śmierć".
00:10:02:Istniała przysięga sodalijska, stosowana zarówno|w misteriach eleuzyjskich, jak i innych.
00:10:07:"I choć ujawniamy światu tyle, ile jest zgodne z prawem,|to nawet w naszych doktrynach niejeden ważny szczegół|jest zatajany."
00:10:14:"I tylko ci, którzy studiują ezoteryczną filozofię,|i którzy przysięgali milczenie, są w nie wtajemniczani."
00:10:22:Tak więc moja ścieżka, tak naprawdę|była poszukiwaniem Świętej Liczby.
00:10:26:Mamy tu obraz z Muzeum Watykańskiego|przedstawiający Szkołę Ateńską, autorstwa Rafaela.
00:10:32:Mamy tu Platona z ręką wzniesioną do góry|i Arystotelesa z ręką skierowaną w dół.
00:10:37:Obraz objawia nam hermetyczną maksymę: |"Jak na górze tak i na dole. Jak na dole tak i na górze."
00:10:42:W 1975, jako student na Uniwersytecie w Minnesocie,| napisałem moją pierwszą pracę, którą była|"Estetyka Platońska".
00:10:49:To była moja praca z najwyższym wyróżnieniem,|która powstała na tym uniwersytecie.
00:10:52: Podszedłem do tego tematu bardzo poważnie i...
00:10:56:...tego samego roku pisałem pracę o|"Platońskiej Doktrynie Okultystycznej",
00:11:00: o jego wewnętrznych naukach ezoterycznych,|poruszających temat ontologii (tego, co istnieje)| i jego epistemologii (tego, jak poznajemy rzeczy).
00:11:09:I kiedy mówimy o Platonie, musimy zrozumieć,|że nie mógł on bezpośrednio wyjawić wszystkich|tajemnic, ponieważ zostałby wówczas ukarany.
00:11:16:Ale ujawnił je, dla tych, którzy wiedzą,|jak szukać ich w jego pracach i jak je wyłapać.
00:11:21:Innymi słowy, jak je odtworzyć lub wywnioskować.
00:11:24:Jak widzicie kontynuowałem swoje treningi...
00:11:27: Później, zdałem sobie sprawę - bo kiedy byłem studentem|Uniwersytetu Minnesota, to głównie trenowałem -
00:11:33:- jednak później, doświadczyłem głębokich,|szamańskich doznań w lesie deszczowym w Peru,
00:11:40:kiedy Szaman zebrał wszystkie moje zdjęcia|i stworzył obraz, który możecie teraz sami obejrzeć.
00:11:48:Ok, Timajos.  Platon zaczyna "Timajosa" zdaniem|"1,2,3, ale gdzie podziała się 4 mój drogi Timajosie?"
00:11:59:Jedna z osób, która była tam obecna, poprzedniego dnia,|odeszła. [Olsen opisuje sytuację z dialogu Platona,|w której poszukują niby tej czwartej osoby,|ale faktycznie czwartej figury geometrycznej]
00:12:03:Więc tak, jest tam dosłowne, podstawowe znaczenie,|ale jest tam również o głębsze znaczenie.
00:12:09:Więc Platon pokazuje nam dwa trójkąty:
00:12:13:jeden, który powstaje, kiedy przetniesz kwadrat|- ściankę sześcianu, który symbolizuje ziemię|i otrzymujecie pierwiastek z dwóch.
00:12:20:Następnie przecina on trójkąt równoboczny,|z którego tworzy się:
00:12:24:czworościan foremny (tetraedr) symbolizujący ogień,
00:12:27: ośmiościan (oktaedr) symbolizujący powietrze,
00:12:29: oraz dwudziestościan (ikosaedr) będący wodą.
00:12:31:Mówi, że jest to najpiękniejszy ze wszystkich trójkątów,
00:12:36:lecz później daje wskazówkę, i to jest to, co musicie|zrozumieć, gdy czytacie takich ludzi jak Platon|- że jest tam głębsze, ukryte znaczenie.
00:12:43:I w jego akademii, dla jej członków, istniała ustna|doktryna, zwana "agrafa dogmata" ("nauki niespisane")
00:12:50:która ukazywała głębsze prawdy,| ale my musimy wyczytać je z jego prac.
00:12:56: Platon mówi więc: "Te oto uważamy za|oryginalne elementy ognia i pozostałych figur,
00:13:02:ale zasady, które je poprzedzają, zna tylko Bóstwo|i ten z ludzi, który jest jego przyjacielem.
00:13:08:Każdy, kto potrafi wskazać piękniejszą|formę konstrukcji tych figur od naszej,
00:13:13:będzie niósł palmę pierwszeństwa,|nie jako wróg, lecz jako przyjaciel...
00:13:17:Ten, kto nie zgodzi się z tym, co głosimy i wskaże,|że się mylimy, może ogłosić przyjacielskie zwycięstwo."
00:13:23:Innymi słowy, jeśli przyjrzymy się uważniej,|wskazuje on cały czas na głębsze, ezoteryczne,|ukryte znaczenie. Cytat jest z Timajosa, 53a - 54 b.
00:13:33:Wiemy od jego siostrzeńca, Speusippos'a,|który przejął jego Akademię, gdy ten umarł
00:13:38:[Arystoteles nie przyjął tej roli, stworzył|własną szkołę zwaną Lykeion (Liceum)]
00:13:44:ale z prac Speusippos'a o pitagoreizmie,|których fragmenty posiadamy,
00:13:50: dowiadujemy się, że jest jeszcze jeden trójkąt.|Trójkąt równoboczny nie jest przepołowiony,|by mógł reprezentować Jedność.
00:13:57:Ten, którego brakuje, to ten, który tworzy|dwunastościan (dodekaedr), Kosmos.
00:14:03:Mamy cztery elementy, ale piąty ma 12 ścian,|które są pięciokątami.
00:14:09:Trzeba dojść do tego, jaki tam jest trójkąt.
00:14:13:A żeby to zrobić, musicie zrozumieć|złoty stosunek, złote cięcie,
00:14:18:a było to całkowicie zakazane, ponieważ|był to wielki klucz Misteriów, ujawniany|tylko podczas Inicjacji.
00:14:24:Widzimy więc: 1,2,3, lecz gdzie jest 4|mój drogi Timajosie? I oto jest.
00:14:31:Jeśli weźmiecie bryły Platońskie i zagnieździcie je|jedna w drugiej  (co jest tym, co zrobił Euklides|w XIII księdze "Elementów"),
00:14:38:to odkryjecie, że gdy umieścicie dwudziestościan (ikosaedr)|...i ci z was, którzy weszli do tego budynku przez bramy,|zauważą, że są tam dwa filary, a na ich szczycie Claude|Bragdon umieścił dwudziestościan i dwunastościan.
00:14:53:Tak więc same złote stosunki. Będziemy mówić dziś wieczór|także o Claude Bragdonie, z bardzo ważnego powodu.
00:14:59:więc kiedy wewnątrz sześcianu (ziemia)| umieścisz dwudziestościan (woda)
00:15:06:i kiedy krawędź zetknie się ze ścianą sześcianu,| to jeśli ma ona długość 1, wówczas długość| krawędzi sześcianu wynosi Fi.
00:15:16:To jest grecka litera Fi (większe Fi),|która oznacza złoty stosunek.
00:15:21:Istnieje Większy sposób patrzenia na to,|lecz jest także Mniejszy, co zobaczymy,|którym jest 1/Fi. Zobaczymy to później.
00:15:30:Gdy zrobimy podobną rzecz i umieścimy dwudziestościan|w ośmiościanie (powietrzu), czyli trochę inaczej,
00:15:38:to wierzchołek (dwudziestościanu) przetnie|krawędź (ośmiościanu) w punkcie złotego cięcia.
00:15:44:To jest litera Fi, ale brakuje jej kawałka na dole.|Więc mamy tu stosunek Fi (złotej liczby) do 1.
00:15:53: Podobnie, gdy weźmiemy krawędź dwudziestościanu|wynoszącą 1 i zejdziemy z nią w dół, na drugą stronę,|to zobaczymy, że to jest dokładnie Fi.
00:16:03:I tworzymy w ten sposób złoty prostokąt.|W rzeczywistości są tu trzy złote prostokąty|przecinające się pod kątami prostymi.
00:16:13:"Według Platona Jednia i Nieograniczona Diada..."|-  i to jest klucz - "Jednia jest Dobrem, które|znajdujemy w Państwie Platona"
00:16:20:ale nie mógł on nam dokładnie powiedzieć|czym jest Nieograniczona Diada, o której mówił,|że jest Wielkim i Małym; Większym i Mniejszym,|„które są zasadami wszelkich rzeczy, nawet samych Form”.
00:16:35:Innymi słowy, u podstaw całego stworzenia leżą|dwie zasady: Jednia i Nieograniczona Diada.|I zrozumienie tego równa się zrozumieniu|mechaniki samego stworzenia.
00:16:45:Simplicius zapisuje w komentarzach Aleksandra|do zaginionej księgi Arystotelesa „O Dobru”,|że to co nazwano “O Dobru” lub “Dobrem”,|Akademia nazywa Jednią.
00:16:57:I są inni, jak widzicie, którzy także to zapisali,|ale zauważcie, iż oni także utrzymują, że komentarze|Platona są niejasne, nawet kiedy daje on wykład.
00:17:08:Musiał nadal ukrywać pewne rzeczy... Tak przy okazji,|był on bardzo krytykowany za ujawnianie tajemnic|Eleusis, Samotraki i misteriów egipskich.
00:17:19:Tutaj mamy podstawowy, pierwszy podział.
00:17:23:Bierzemy linię i tniemy ją w taki sposób,|że otrzymujemy proporcję.
00:17:29:By pokazać wszystkie slajdy, będę musiał| przez niektóre z nich przejść bardzo szybko,
00:17:34:ale na ten spójrzmy nieco dłużej,|bo jest to podstawa wszelkiej trójcy.
00:17:39:Mamy więc całą linię i na tę chwilę powiemy, że|jest to duże Fi = 1.6180339... lub z grubsza 1.618...
00:17:51:Tniemy ją złotym cięciem i mamy|mniejsze fi = 1/Fi = 0,6180339...
00:18:00:- dokładnie ta sama liczba pomniejszona o 1.| To jest Jedność/Jednia
00:18:05:Tak więc 1 staje się średnią geometryczną| pomiędzy Mniejszym i Większym.
00:18:10:Jeden i nieograniczona diada - Większe (Fi) i Mniejsze (fi).| Większe niż co? Niż 1. Mniejsze niż co? Niż 1.
00:18:19:To staje się Wisznu. To jest Brahma (Fi),|to jest Wisznu (1), a to jest Sziwa (1/Fi).
00:18:24:To jest Ojciec, to jest Syn, a to jest Matka.| Czy jakkolwiek chcemy na to patrzeć.
00:18:31:I w istocie, mędrcy - matematycy w Aleksandrii| byli tymi, którzy uczyli chrześcijan jak stworzyć| ich Trójcę.
00:18:39:Za każdym razem, gdy mamy kwiat, a większość kwiatów|jest pięciokątna i jest ku temu bardzo dobry powód,
00:18:47: ponieważ zawsze kiedy masz pięciokąt,|to możesz w niego wpisać pentagram.
00:18:56:A kiedy w pentagramie przecinasz tę całą linię tutaj,|to to może być Większe, to może być Mniejsze,| a pomiędzy nimi jest Jedność/Jednia.
00:19:07:To tworzy fraktal. I tak działa natura.|Cała natura jest holograficzna.|Od góry do dołu tworzy ona fraktale.
00:19:14:Niezależnie od tego na jak wielkie i małe rzeczy|patrzymy, znajdziemy tam ten sam wzór,| przenikający wszystko, niezależnie od skali.
00:19:21: Ponadto, gdy weźmiemy ten fragment, to tu jest|złote cięcie. Tu jest dłuższa część, tu krótsza|i tworzy to ciąg fraktalny według złotej proporcji.
00:19:31:A tu jest jak to działa. Całość ma się do platońskiego,|wyższego świata idei, tak jak ten do niższego|świata zmysłowego,
00:19:40:tak jak świat form ma się do świata|matematycznych obiektów
00:19:45:i jak powszednie obiekty w naszym świecie mają się|do naszych wytworów - jeśli wiemy co robimy -|w sztuce, architekturze, etc.
00:19:54:To jest oryginalny rysunek, jaki wykonałem|i nieco go animowałem, co zobaczycie za chwilę,
00:20:00:ale chcę, byście zwrócili uwagę, że jest tam jeden kąt,|który idzie w ten sposób i jest to 26,5 stopnia,|co pojawi się później i co jest bardzo ważne.
00:20:09:To jest sposób w jaki tworzymy złoty prostokąt: |bierzemy kwadrat, dzielimy go na pół w ten sposób,
00:20:16:bierzemy przekątną (tam jest te 26,5 stopnia, które jest|tak ważne - w Egipcie, na płaskowyżu w Gizie, w piramidach)
00:20:27:Nie będzie tu ruchu po łuku, ale zobaczycie| linię (przerywaną) w dół,
00:20:31: przedłużamy linię dotąd, bo bierzemy cyrkiel, wbijamy|tutaj, odmierzamy przekątną, rysujemy łuk na dół
00:20:38:i teraz mamy mniejszy złoty prostokąt w kolorze żółtym,|ale ten cały jest także złotym prostokątem.
00:20:47:Następnie z tego punktu (H) tworzysz ten łuk i przecinasz|tę linię, która teraz jest pierwiastkiem z 1,618...
00:20:57: Przeniosłem ją na dół - linię o długości pierwiastka z Fi| lub pierwiastka z Większego, jeśli wolicie.
00:21:03:To jest Większe (Fi), to jest Mniejsze (fi)
00:21:06:To jest połowa pierwiastka z dwóch [1/2 * r2(2)]|- to jedyna przybliżona wartość tutaj.|Inne są absolutnie dokładne.
00:21:13:Innymi słowy jest to matryca - łono,|z którego pochodzą inne proporcje.
00:21:19:Więc tutaj jest pierwiastek z trzech,|tutaj pierwiastek z dwóch|- i te dwa są dokładne.
00:21:24: Ponadto widać tu jak jest tworzony kwadrat| - te przerywane linie.
00:21:29:Są tu kwadraty i sześciany Natury, a tutaj są trójkąty|równoboczne, które tworzą trzy inne bryły platońskie.
00:21:38:Jedyna, której brakuje, składa się z pięciokątów|i w całości wiąże się ze złotą proporcją.
00:21:45:A upraszczając, to jest Większe (Fi),|to jest Mniejsze (fi)
00:21:50: Pierwiastek z Większego,|połowa pierwiastka z dwóch,
00:21:53: pierwiastek z dwóch
00:21:54: pierwiastek z trzech.
00:21:55:Nazwałem to złotym kielichem Oriona
00:21:58:Coś bardzo podobnego robił George Henry Felt.
00:22:03:Umieszczał różne proporcje w diagramie, którego|architekci, artyści i naukowcy mogliby użyć,|aby zrozumieć tajemnice Natury.
00:22:14:Ostatnia książka o złotym podziale to|"De Divina proportionae" Luca Pacioli,|który znany było jako "mnich upojony pięknem"
00:22:24:Tu w rogu widzimy dwunastościan, tutaj widać bryłę|Archimedesa. Tak przy okazji: jest 13 brył Archimedesa.
00:22:33:5 i 13 to jaki rodzaj liczb?|Obie to liczby Fibonacciego.
00:22:38:Idziemy 5 - 8 - 13 i zwróćcie tu na coś uwagę...
00:22:42:8:3 to zasadniczo złota proporcja, a 13:5 to|złota proporcja do kwadratu. Podnosimy się|o oktawę, że tak powiem...
00:22:54:To pochodzi z książki Pacioli, którą dostałem| kiedy byłem we Florencji.
00:22:59:Widzimy tutaj pięciokąt i złote cięcie| na jego przekątnej.
00:23:05:I okazuje się, że rysunki wykonał nie kto inny| jak Leonardo Da Vinci.
00:23:09:Niewątpliwie, epoka Renesansu, która nastąpiła,|to oczywiście Marsilio Ficino i tłumaczenia Platona,|Arystotelesa, Plotyna i nauk hermetycznych,
00:23:19:ale była tam również matematyczna wiedza starożytnych|Greków i Egipcjan. I w tym rzecz, stoimy u progu nowego|renesansu! Chyba, że będziemy staczać się dalej...
00:23:32:Tutaj mamy pięć brył platońskich. I raz jeszcze: |to jest ogień, to jest powietrze, to jest ziemia,|to jest woda,
00:23:41:a to jest dwunastościan - bryła symbolizująca Kosmos.|Tutaj mamy 13 brył Archimedesa.
00:23:49:Ta jedna, na którą wskazuję jest bardzo znacząca.|To dwudziestościan ścięty.
00:23:54:Kiedy zetniesz wierzchołki dwudziestościanu, to zobaczysz,|że otrzymasz pięciokąt otoczony przez pięć sześciokątów.
00:24:02:I oczywiście, zaprowadziło to do Nagrody Nobla|w dziedzinie chemii, jeśli chodzi o inne formy węgla.
00:24:07:Tutaj mamy dwudziestościan i dwunastościan z filarów|(Amerykańskiego) Towarzystwa Teozoficznego.
00:24:14:Widzieliśmy już ten dwudziestościan, ale gdy weźmiemy|dwunastościan, to te punkty wyznaczają środki jego ścian.
00:24:24:To dlatego te bryły są swoimi dualami. Umieszczone|w sobie, pasują do siebie idealnie i wszystko|rezonuje tu w złotej proporcji.
00:24:32:Jednym z moich ważniejszych mentorów i nauczycieli|był profesor David Bohm z Birkbeck College|na Uniwersytecie w Londynie
00:24:38:[Zdałem sobie sprawę, że dźwięk zaczyna trochę|przerywać jeżeli nie trzymam tego w tym miejscu.]
00:24:44:Oto, co powiedział David Bohm. To jest naprawdę ważne|i pochodzi z jego książki "Niepodzielny Wszechświat"
00:24:49:"Podstawowe cechy kwantowego połączenia są takie,|że cały Wszechświat jest w pewien sposób zwinięty|we wszystkim i każda rzecz jest zwinięta w całości."
00:25:01:Naszym tematem jest dziś to, w jaki sposób|to zwijanie zachodzi. O tym właśnie mówimy.
00:25:06:W tym kryje się tajemnica|"Jak na górze, tak i na dole".
00:25:09:Musi istnieć jakiś środek,| który łączy górę i dół.
00:25:13:W ten właśnie sposób otrzymujemy Trójcę: |istnieje pośredni czynnik, który wiąże rzeczy ze sobą.
00:25:19:Na okładce magazynu "Scientific American",|widnieje pytanie: "Czy jesteś hologramem?"
00:25:23:Fizyka kwantowa mówi, że cały wszechświat może nim być,|ale nie tylko "może być", w taki sposób teraz wygląda.
00:25:30:Wszystko jest fraktalne, a fraktal to (łac.) "złamany"|i łamie się według złotego podziału, od góry do dołu.
00:25:38:Więc później, kiedy przyjrzymy się kwarkom, to zobaczycie,|że kwarki, które są podstawą cząstek subatomowych|rezonują ze sobą zgodnie ze złotą proporcją.|Są różnymi funkcjami złotej proporcji.
00:25:52:Toteż i sam wszechświat - tu na okładce|New Scientist - jest fraktalny.
00:25:58:I tak jak widać to na tym warzywie,|bierzesz dowolną jego część, powiększasz ją|i znów otrzymujesz pełny obraz.
00:26:05:Bławacka stwierdziła, że "w okultyzmie|atomy nazywane są wibracjami". To dlatego|mamy dziś takie rzeczy jak Teoria Strun.
00:26:14:Wszystko jest muzyczną harmonią, dlatego mamy|zdolność fali i cząsteczki do przechodzenia jedna|w drugą. Są zasadniczo nutami, muzycznymi nutami.
00:26:25:"Złota fizyka & subtelna średnia Natury - na początku| zeszłego roku (dokładnie 7 stycznia 2010) dokonano|sensacyjnego odkrycia w samym sercu mechaniki kwantowej.
00:26:38:Fizycy w trzech brytyjskich laboratoriach|(w Oxford, Bristol oraz w Laboratorium Rutherforda)
00:26:42:i ich współpracownicy z niemieckiego|laboratorium, empirycznie stwierdzili|(używając zasady nieoznaczoności Heisenberga),
00:26:49:że złota średnia, jest w rzeczywistości|(proporcjonalną) zasadą symetrii|w samym centrum teorii kwantowej.
00:26:59: Potwierdza to teoretyczną pracę mojego|dobrego przyjaciela Mohammeda El Naschie,
00:27:05:który jest prawdopodobnie największym z żyjących fizyków,|który pracuje ze złotym podziałem, by rozwiązać wszystkie|najtrudniejsze zagadki w fizyce.
00:27:15:To jego artykuł: "Czy kwantowa przestrzeń|jest losowym zbiorem Cantora z wymiarem|złotej średniej w swym jądrze?"|Widzicie datę? Rok 1994...
00:27:24:Był dwa razy nominowany do nagrody Nobla|i jestem pewien, że w przyszłości ta nagroda|zostanie mu przyznana.
00:27:32:Tu widzimy "Uwagi na temat subtelnej średniej w fizyce".|Jeśli spojrzycie niżej, to zauważycie, że mówi on|o złotej liczbie, złotym podziale do potęgi trzeciej.
00:27:43:Tu mamy kolejną pracę El Nashie'go: |"Kod Fibonacciego w tle super strun i p-bran.|Odpowiedź na fundamentalne pytanie Michio Kaku."
00:27:53:Kaku zadaje kilka naprawdę ważnych pytań,|ale odpowiedzi na nie są już znane i wszystko|jest tutaj. Odpowiedzią jest złota proporcja.
00:28:02:To samo zostało odkryte w genetyce.|Kiedy nukleotydy kształtują się i organizują,| robią to według liczb Fibonacciego.
00:28:14:Za każdym razem, gdy masz do czynienia z liczbami|Fibonacciego, masz przybliżenie do złotej proporcji.
00:28:20:Natura lubi używać liczb całkowitych, stąd złota proporcja|jest przekładna na liczby Fibonacciego i - jak zobaczymy|później - na liczby Lucasa.
00:28:32:John Martineau, o którym wspomniałem wcześniej, to|twórca wszystkich 'Wooden Books' oraz edytor i projektant|mojej małej książki, która znalazła się na jednym|z pierwszych miejsc w 'The New York Bookshow' za projekt.
00:28:47:Oto, co on odkrył: jeśli weźmiesz orbity planet,|weźmiesz uśrednione orbity - tak, są one eliptyczne,|zbliżone kształtem do okręgu -
00:28:56:-  wyliczysz ich roczne średnie, zrobisz to dla Ziemi,|zrobisz to dla Merkurego i zgadnij co?
00:29:03:Są one połączone złotym podziałem do kwadratu.
00:29:06:Co więcej... Jeśli weźmiesz średnicę Ziemi lub jej obwód|- bierzesz uśrednioną średnicę (także Merkurego)
00:29:16:to Ziemia i Merkury są w tym samym stosunku złotego|podziału podniesionego do kwadratu - 2,6180339 etc|z dokładnością do 99,999%
00:29:27: Dalej...|...to pochodzi z obserwacji...
00:29:31:Gdy obserwujesz Wenus przez okres 8 ziemskich lat|- pomyśl o Fibonaccim, który tu się wyłania -|formuje ona wzór pięciokątnej rozety,|układającej się w pentagram.
00:29:43:Na Wenus wyrysowanie tej ścieżki zajmuje 13 lat.
00:29:47:Wszystko w całym systemie jest harmonijnie połączone .
00:29:51:Jeśli przyjrzysz się relacjom orbit różnych planet,|zaczniesz dostrzegać te niezwykle piękne wzory|w ich organizacji.
00:30:01: Dopiero widzieliśmy wzór Ziemi i Wenus, a tu|widzicie całą tę harmonię, która ma miejsce.
00:30:06:Na tym zdjęciu jestem z (chyba) pierwszym uczniem|Buckminster Fullera - Keithem Critchlowem,|nauczycielem świętej geometrii.
00:30:15:To on zaprojektował Centrum Krishnamurtiego w Anglii.
00:30:21:Genialny, wspaniały człowiek, najlepszy święty geometra|z jakim kiedykolwiek miałem do czynienia.
00:30:25:Wiele się od niego nauczyłem na licznych, kairskich|spotkaniach poświęconych świętej geometrii.
00:30:29:Tutaj jesteśmy w Preston, w Colorado w czasie|jednej z jego Kairskich Szkół Letnich.
00:30:34:Widzicie jak tworzymy wielkie pentagramy|z bambusowych patyków. Będziemy tworzyć|ogromne bryły platońskie i archimedesowskie.
00:30:43:Tutaj jestem...
00:30:45:z jego wnukiem,
00:30:47:byliśmy w Anglii, na kolejnej Kairskiej Szkole Letniej.
00:30:52:W sobotę będziemy robić nie tylko rysunki,|ale także niektóre bryły geometryczne.
00:30:58:Nie tak skomplikowane jak te. Jeśli  zrobimy kilka,|to może w przyszłości będziemy tworzyć takie jak te.
00:31:03:Możecie zobaczyć, że gdy zagnieździcie w sobie te bryły|- to jest to, do czego zmierzał George Henry Felt|za pomocą dwuwymiarowych rysunków -
00:31:14:ale można to robić także w 3 wymiarach i uzyskasz wtedy|harmonię stosunków pierwiastka z 2,3 i z 5, z którego|wyprowadza się złoty stosunek i potem złoty podział|lub złoty stosunek idzie już wszędzie...
00:31:29:Tu jestem z Keithem Critchlowem i jeszcze|jednym z moich nauczycieli - Johnem Michellem,|który już nie żyje.
00:31:34:Cudowny człowiek, wspaniały artysta.
00:31:37:Obaj to wielcy znawcy Platona.|Tutaj patrzą na jeden z obrazów Johna.
00:31:42:To jest piękna książka. Jeśli zechcecie sięgnąć|po wspaniałą, pięknie ilustrowaną literaturę, to tu|jest jego "Święta Geometria, Jak stworzono świat".
00:31:50:Zanim umarł, zrobił dla mnie rysunek.
00:31:56:Spójrzmy...
00:31:58:To ciekawy wierszyk. Może jesteście w stanie|to zobaczyć, ale przeczytam go dla Was:
00:32:01:"Fi w nowym świetle"|(New light on Phi)
00:32:03:"Książka, którą bardzo cenię|- jest dumą mej kolekcji"
00:32:08:[Tak... po prostu nie mogę uwierzyć,|że to dla mnie zrobił.]
00:32:11:"To Olsena nowe dzieło|na temat złotej sekcji"|(złotego cięcia)
00:32:14:"To coś, co - gdy zrozumiecie -| może zmienić świat cały"
00:32:18:Napisał to w taki sposób, że gdy cofniesz się|i przeczytasz raz jeszcze:
00:32:21:"Mógłby on zmienić świat, gdyby był zrozumiały.|Jestem pewien, że władze dawno by go ukryć chciały"
00:32:25:"Sekret, jaki ujawnia,|do tworzenia życia jest kluczem"
00:32:29:"Nie umiem wyjaśnić tego słowem,|więc obrazek podrzucę".|I wykonał piękny odręczny rysunek.
00:32:35:Tu mamy Benjamina Brightona.
00:32:38:Moja książka "Golden Section" nie ujrzałaby światła|dziennego, gdyby nie jego niezwykła praca.
00:32:44:Jego wkład był zdumiewający.
00:32:46:W istocie, w ostatnim lub przedostatnim dodatku pt.|"Więcej magii Lucasa" znajdziecie takie rzeczy,|których nie rozumie chyba żaden naukowiec.
00:32:55:To jest oszołamiające i łączy muzykę|z rytmami kosmosu i jego geometrią.
00:33:02:To jest oczywiście książka "Golden Section"|(Złoty Podział).
00:33:05:To są ilustracje pochodzące z tej książki.| Większość z nich została wspaniale|zaprojektowana przez Johna Martineau.
00:33:14:Niektóre obrazki, takie jak jak Zaisinga czy| Leonarda Da Vinci zaczerpnięte zostały od innych.
00:33:20: Dalej, Huston Smith jest wielką postacią.|Jestem tu razem z nim i Ram'em Dass.
00:33:24:Huston ma zamiar napisać przedmowę do mojej nowej|książki "Boska proporcja. Matematyczna doskonałość|wszechświata".
00:33:36:Gdy spędzałem z nim lato napisałem tę pracę: |"Platon i Boska Proporcja: Wzniesienie|ku Pierwszej Zasadzie"
00:33:43:Zaprojektowaliśmy już okładkę do nowej książki,|i jak mówiłem, powinna się ona ukazać|na wiosnę 2012 roku.
00:33:51:Jestem tutaj z kimś kogo chciałbym, abyście|wszyscy poznali, jeśli go jeszcze nie znacie.
00:33:56:Jest teozofem, żyje w Anglii, jest jednym|z najbardziej błyskotliwych fizyków i teozofów| jakich kiedykolwiek spotkałem.
00:34:04:To jest jego książka: "Matematyczny związek nauki|i religii." Musicie to mieć tutaj, w swojej bibliotece.
00:34:12:Jest absolutnie nadzwyczajna i łączy fizykę cząstek|elementarnych z Drzewem Życia, Sri Yantrą, I-Ching...
00:34:22:I nie na chybił trafił, ale wiąże te rzeczy|i trafia w samo sedno.
00:34:27:A w "Chaotic Climate Dynamics" A.M.Selvam'a odkryjecie,|że zawirowania pogodowe również są powiązane|ze złotą proporcją i nieliniową dynamiką.
00:34:38:Obrotowa liczba huraganu i również tornada - jak|przypuszczam - to 137,5 stopnia. To jest żyjąca istota.
00:34:48:Roger Penrose i Stuart Hameroff poszukiwali miejsca,|w którym znajduje się świadomość.
00:34:53: Przyglądali się mikrostrukturom w komórkach,|zwanym mikrotubulami.
00:34:59:Interesujące w mikrotubulach - gdzie odkrywają kwantową|mechanikę świadomości - jest to, że zbudowane są one|z 13 dimerów tubuliny, z których osiem zwija się|w jednym  kierunku, a pięć w odwrotnym.
00:35:12:13 do 8;  8 do 5 - to wszystko są|złote stosunki.
00:35:16:Innymi słowy, jesteśmy kamertonami,|gdyż wszystko jest rezonansem.
00:35:19: Budda siedział pod drzewem Bodhi i wchodził w samadhi,|a przez to w rezonans, kwantowe połączenie, jeśli nie|ze wszechświatem, to na pewno z galaktyką.
00:35:30:Tu mamy cząsteczkę klatrynową, która znajduje się|na czubku mikrotubul i przy szczelinie synaptycznej.
00:35:37:Te klatryny okazują się być "piłkami Buckiego".|To fulereny. Innymi słowy - jak widzieliśmy już|wcześniej - to pięciokąty otoczone sześciokątami.
00:35:49:Tutaj widzimy jak odkryli węgiel C60. Widzimy|zarówno najgęstsze upakowanie przestrzeni|oraz życie i świadomość, tutaj.
00:36:00:Kolejny dobry przyjaciel, Edgar Mitchell, który także|osiągnął samadhi podczas powrotu z wyprawy|na księżyc. Założył Instytut Nauk Noetycznych.|[www.noetic.org]
00:36:08:Miał bardzo ciekawe komentarze.|Tutaj mamy wspólną prezentację...
00:36:13:Jego miała tytuł: |Granice badań nad świadomością|(Frontiers of Consciousness Studies).
00:36:16:a mój obszar zainteresowań to rezonans|i to jak zmienia się jaźń. Umieramy - to coś|dla obecnego tu Lamy -
00:36:22:...umieramy dla ego, by następnie ponownie|zjednoczyć się z Większym... czymkolwiek to jest.
00:36:30:Tak więc: |"Świadomość, rezonans i tożsamość jaźni"|(Consciousness, Resonance and Self-Identity).
00:36:34:Spójrzmy na ciekawy komentarz jaki zrobił|w "Umysł Natury: kwantowy hologram"|(Nature's Mind: the Quantum Hologram)
00:36:40: Do niedawna, nauka powszechnie akceptowała myśl, że|mózg jest podobny do złożonego klasycznego komputera,|niezdolnego do wspierania procesów kwantowych.
00:36:49:"Praca Hammeroff'a oraz Penrose'a nad wyizolowaniem|i opisaniem mikrotubul w tkance mózgowej
00:36:55: przyczyniła się do ponownego rozważenia tego dogmatu,| i wznowiła zainteresowanie odkrywaniem kwantowych|procesów" zachodzących w istocie ludzkiej i jej mózgu.
00:37:05:Byłem również w Nowym Jorku z kilkoma warsztatami,|wraz z Lance'm Hardingiem, na którym skupimy się|później w tej prezentacji.
00:37:13:Alex Gray, wspaniały artysta-wizjoner i Zacharian Gregory,|który wykonał kilka rysunków do mojej książki "Golden Section".
00:37:21:"Złoty podział i kanon proporcji człowieka"|(The Golden Section and The Canon of Human Proportion)|- ponownie coś, do czego zmierzał George H. Felt.
00:37:29:Tutaj stoję z Lance Hardingiem. To jest Alex Gray,|to jest Dan Daddy, a to Zachary Gregory.
00:37:39:Mamy tu E8. To jest rodzaj centrum tego jak|prawdopodobnie wygląda mikrostruktura kosmosu.
00:37:47:I jak głoszę, wszystko jest tu powiązane|ze złotymi stosunkami.
00:37:51:Na początku był LOGOS...
00:37:54:Ewangelia według św. Jana|jest nie tylko -
00:37:58:- jak twierdzi biskup Spong, z którym|miałem niedawno bardzo interesującą|rozmowę - księgą żydowską...
00:38:03:Nawiązuje ona także do starożytnej|mądrości Greków.
00:38:09:A LOGOS, po grecku, oznacza proporcję.
00:38:12:Oznacza relację, może też znaczyć 'Słowo'|i 'Dźwięk', Sabad, ale jest to zasada mediacji...|pomiędzy skrajnościami.
00:38:21:Jest to wzór, który łączy konceptualne|powiązanie między jednością i wielością.
00:38:25:I przy okazji, tak właśnie działa ZŁOTA PROPORCJA.|TO w niej kryje się TAJEMNICA TEGO, JAK JEDNOŚĆ|STAJE SIĘ WIELOŚCIĄ i JAK KAŻDE Z WIELU|POWRACA DO JEDNOŚCI.
00:38:34: Dzieję się tak poprzez związek|ze złotym podziałem czy proporcją.
00:38:37:Jest to łącznik pomiędzy|jednością i różnorodnością.
00:38:40:„Quest books” opublikowało książkę Davida Fideler'a,|który także jedzie ze mną do Aleksandrii w Egipcie|i także będzie miał swój wykład...
00:38:48:...o swej książce: |„Jezus Chrystus - Syn Boży”
00:38:52:Zatem proporcja w Jego Logosie,|to związek pomiędzy dwoma wielkościami.
00:38:55: Przykładowo mamy 1:2 (jeden do dwóch)|co można po prostu zapisać jako 1/2.
00:39:01:Zauważcie, że odwrotność stosunku 1:2 to 2:1|(2 do 1  lub  2 dzielone przez 1),|co oczywiście równa się 2.
00:39:08: Proporcja to ANALOGOS i występuje kiedy|stosunek się powtarza. Na przykład: |1:2 jest takie jak 4:8 albo 1/2 = 4/8
00:39:20:Są one ekwiwalentne pomimo tego,|że są to różne liczby.
00:39:22:Nie będziesz mieć proporcji, dopóki|stosunki nie będą ekwiwalentne.
00:39:27: Proporcja nieciągła, tak jak widzimy tu powyżej,|ma cztery różne liczby.
00:39:33:Nazywamy ją nieciągłą,
00:39:35:ale Platon w "Timajosie" daje bardzo ważną wskazówkę|dotyczącą potrzebnego tutaj rodzaju związku.
00:39:42:W Timajosie (31b-32a) mówi on: "Dwie rzeczy nie mogą|dobrze trzymać się razem bez czegoś trzeciego.|Musi być między nimi jakiś wiążący łącznik.
00:39:53:A najpiękniejszy łącznik to taki, który stanowi|najlepszą jedność siebie i tego co jednoczy.
00:40:00:Tym, co najlepiej spełnia te warunki|jest proporcja (analogia)."
00:40:05:Łącznik, o którym tu mówi, to coś,|co nazywamy średnią geometryczną.
00:40:11:Mamy średnią arytmetyczną, harmoniczną, ale|to średnia geometryczna jest kluczem do Natury.
00:40:16:I tu wchodzi do gry złoty podział, bo jest to średnia|geometryczna wszystkich geometrycznych średnich.
00:40:23:Tak więc, proporcja ciągła składa się tylko|z trzech różnych członów, jak np. 1:2::2:4|(1 do 2, ma się tak, jak 2 do 4)
00:40:30:"Zauważcie, że liczba 2 się powtarza, więc 2|robi tu za średnią geometryczną między 1 i 4.
00:40:35:Co to znaczy, że coś jest średnią geometryczną?
00:40:38:Jeśli mamy trzy liczby, oznaczmy je A,B,C|i B w środku jest geometryczną średnią,|to znaczy to, że B = pierwiastek z A razy C.
00:40:49: Podstawiając liczby:  2=pierwiastek z 1x4.|1x4=4, a 2 jest pierwiastkiem z 4.
00:40:56: Pierwiastek kwadratowy - dla tych, którzy mają|jakiekolwiek opory przed matematyką - to|po prostu liczba, która pomnożona przez siebie,|daje w wyniku liczbę sprzed tej operacji mnożenia.
00:41:06:Istnieje tylko jeden sposób, w jaki dana wielkość|może za pomocą "pojedynczego cięcia" zyskać|PROPORCJĘ. I to jest teraz kluczem.
00:41:13:Znamy to pod nazwą ZŁOTY PODZIAŁ lub - jak mówili|Starożytni Egipcjanie - "PIERWOTNE CIĘCIE"|(PRIMORDIAL SCISSION).
00:41:19:I od razu daje to nam PROPORCJĘ.|Nie istnieje żaden inny sposób, by to zrobić.
00:41:23:Wyobraź sobie linię przeciętą na dwa odcinki| - jeden krótszy, a drugi dłuższy,
00:41:28: ponieważ, gdy przetniesz ją na pół,|to cała linia będzie się miała do jednego|z odcinków jak 2:1,
00:41:33:ale te dwa odcinki będą|względem siebie jak 1:1.
00:41:38:[Te stosunki] nie są równe!|Więc (tą drogą) nie otrzymasz proporcji,
00:41:41:ale gdy przetniesz linię złotym cięciem, to|jest to boski sposób na natychmiastowe|otrzymanie pewnego "pchnięcia"...
00:41:47:I zauważcie, że jest to asymetryczne cięcie,|które daje proporcję.
00:41:51:To nie jest obustronna symetria.
00:41:53:Nie przecinasz linii przez środek.
00:41:55: Przecinasz nieco obok środka
00:41:56:i od razu widzisz, że droga środka, nie jest|drogą biegnącą przez środek. Nie jest w centrum,|jest poza nim. Z bardzo ważnych powodów.
00:42:05:Ok, nazwiemy całą długość linii Większym (The Greater).|Krótszy odcinek Mniejszym (The Lesser).|A średnia wynosi 1.
00:42:11:Oto, co dzieje się, gdy macie 'Fi'... 'Fi' tutaj|i 'fi', które można również ująć jako '1/Fi'.
00:42:20:I to tu mamy.
00:42:22:Teraz odwróciłem to, co pokazałem wcześniej,|lecz jest to bardziej typowe w kategoriach (rzeźby).
00:42:26:Gdybyś był rzeźbiarzem - Michałem Aniołem,|albo starożytnym Grekiem -
00:42:31:to robili oni tak, że brali blok marmuru i używali|swoich trójostrzowych suwmiarek (Fi-miarek Uśmiech|i zaznaczali miejsce, w którym jest pępek.
00:42:38:I ten punkt pępka, przecina linię|złotym cięciem.
00:42:42:Mierzę studentów od dwudziestu kilku lat,|polecając im zmierzyć wzrost i wysokość|do miejsca, gdzie mają pępek.
00:42:49:I dostrzegam, że znakomita większość wyników|leży w pobliżu ciągu Fibonacciego lub tego,|co zwie się ciągiem Lucasa.
00:42:54:Bo tak właśnie działa Natura!|Jesteśmy podobni do roślin|i innych zwierząt...
00:42:58:Tak po prostu działa Natura.
00:43:00:Tak więc znów, mówiąc prosto: tu jest Ojciec,|to w tym przykładzie jest Matka, a to jest|średnia geometryczna pomiędzy nimi dwoma.
00:43:09:Tak więc Większe (The Greater),|Mniejsze (The Lesser),|a tu jest Jedność/Jednia (The Unity).
00:43:13: Pierwotna Całość, zawiera także samą siebie|(jako swoją część). To dlatego Ojciec staje się|Synem lub hmm... sami możecie do tego dojść Mrugnięcie
00:43:23:Ok, więc tutaj mamy Jednię|i platońską Nieograniczoną Diadę.
00:43:28:Ich iloczynem jest 1 (postęp geometryczny)|ich różnicą jest 1 (postęp arytmetyczny)
00:43:31:I nie ma innej takiej liczby, która wraz ze swą|odwrotnością miałaby obie te własności naraz.|Więc...
00:43:36: Możemy tu trochę przeskoczyć...
00:43:38:Tak działa Natura, z jej całą|prostotą i ekonomicznością.
00:43:42:Widać wyraźnie, że cały Wszechświat|- od góry do dołu -  ma budowę fraktalną,|opartą na procesie złotego cięcia.
00:43:50:I jest on zarówno fraktalny, jak i holograficzny;|jest samopodobny, jest niezależny od skali: |bez względu na to, na jakim jego poziomie jesteś,|widzisz takie same wzorce.
00:43:58:Stąd mamy "Człowieku, poznaj siebie" -  jeśli|zrozumiesz siebie, zrozumiesz cały Wszechświat.
00:44:03:Oto, jak ta hermetyczna maksyma|zawiera się w samej Naturze.
00:44:06:Jednak Fi i fi, Większe i Mniejsze,|są niewymierne, nie mają wspólnej miary.
00:44:11:Nie da się ich wyrazić jako stosunku dwóch liczb|całkowitych. Ich rozwinięcia dziesiętne ciągną się|(po przecinku) bez końca.
00:44:16: Dlatego boska proporcja jest wyrażana poprzez|przybliżenia liczbami całkowitymi. I tutaj właśnie|wchodzi ciąg Fibonacciego.
00:44:24:Zaczynasz od 0 i 1, a każda nowa liczba|jest sumą dwóch poprzednich.
00:44:28:Im dalej idziesz, tym bardziej|uświadamiasz sobie...
00:44:31:A co mi tam:  3/2 = 1.5|5/3 = 1.666...|8/5 = 1.6 i tak dalej...
00:44:41:I (jak zobaczymy za chwilę) asymptotycznie dąży to|w kierunku złotego stosunku, który jest boskim|przyciąganiem wszystkiego w stronę siebie samego.
00:44:52:Gdy weźmiecie ananasa i spojrzycie na rzędy na nim,|to macie tu ich 13:  8 w jedną i 5 w drugą stronę.|Im bardziej są pionowe, tym jest ich więcej.
00:45:00: Podnieście szyszkę, a sekret natury|trafi prosto do waszej dłoni.
00:45:04:W zależności od rodzaju szyszki i jej wielkości|- na tej mamy 13 spiral idących wokół w tę stronę|i 8 idących w drugą.
00:45:11:Możecie znaleźć stosunek 8 do 5; 5 do 3.
00:45:15:Czasami można znaleźć na nich ciąg Lucasa,|ale te są wyjątkowe, są rzadkie.
00:45:20:W ciągu Lucasa jest coś bardziej czystego.|Jest jakby doskonalszy, a przez to bliższy|złotej proporcji.
00:45:27:Może spróbuję Wam to wyjaśnić w czasie|przeznaczonym na pytania.
00:45:31: Dobrze, przeskoczę część materiału.|Zobaczycie, że zdjęcie warte jest 1000 słów.
00:45:35:A zatem tutaj jest złota proporcja|- wielkie Fi na granicy...
00:45:39:Tu macie 1, tu 2, więc pomiędzy|jedynką i dwójką jest 1,5 (3:2 = 1,5)
00:45:44:Widzicie jak to porusza się w tę i z powrotem,|przybliżając się coraz bardziej i bardziej|z góry i z dołu, i tak do nieskończoności|- nigdy się nie zatrzymuje,
00:45:53:łącząc się ze złotą proporcją na granicy|(poziomie, na którym jest Fi - tł.)
00:45:56:Co jest w tym tak istotnego|dla studentów starożytnej mądrości?
00:46:00:Teoretycznie, zostało już ustalone, że złota średnia|- tak jak widzieliśmy u El Naschie’go - podniesiona| do potęgi trzeciej
00:46:08: pomaga w rozwiązywaniu najtrudniejszych|problemów w fizyce – ogólnie.
00:46:14:Składowe masy kwarków, które tworzą cząstki|elementarne są - jak zobaczycie - jej funkcjami.
00:46:21:Opiera się na niej "stała struktury|subtelnej" w Naturze.
00:46:25:Tak jak wykazał El Nashie, jest ona jak muzyczna|skala. Wszystko zakorzenione jest w subtelnej|średniej i jej złotym źródle.
00:46:32:Tutaj mamy właśnie te kwarki|i co ciekawe, kwarki - dolny i górny,|nazwano kiedyś 'Piękny' i 'Prawdziwy'.
00:46:39:W normalnej fizyce znajdziecie po prostu|kwarki górne i dolne, lecz te również występują.
00:46:44:I zauważcie, że one wszystkie są funkcjami|złotego stosunku i... to by było na tyle.
00:46:50:"To była najwyraźniej ważna cecha Starożytnej|Mądrości studiowanej przez Platona i jego|nauczycieli - Pitagorejczyków,"
00:46:56:"zakodowana w starożytnym świecie, np.|na płaskowyżu w Gizie - w jego świątyniach|i piramidach w pobliżu Kairu."
00:47:03:"Tę samą matematyczną zasadę wykorzystano|w proporcjach użytych w wielkiej piramidzie.
00:47:08:"w trójkącie południkowym (zobaczymy to) i w kącie|nachylenia korytarzy prowadzących w górę i w dół"|- wszystkie są pod kątem 26.5 stopnia.
00:47:17:W ten sposób uzyskujemy złotą proporcję.|Pamiętacie kiedy poprosiłem was, abyście|mieli oko na 26.5 stopnia?
00:47:23:Ok, tu jestem ja w Egipcie. Dobrze widzieć,|że poza wielbłądami są tam również konie.
00:47:27:A tu jestem u podstawy Wielkiej Piramidy.|Zdjęto z niej kamienną powłokę, by użyć jej|do budowy Kairu.
00:47:34:Aczkolwiek, u jej podstawy, można jeszcze|zobaczyć tę kamienną powłokę.
00:47:39:Tu jestem w Komnacie Króla. Robię swoje|własne pomiary sarkofagu króla.
00:47:45:Zauważcie, że gdy spojrzycie w dół,|możecie zobaczyć zastosowany tutaj kąt.|I możecie to rozpracować.
00:47:51:Nie potrzeba geniusza, by to rozpracować.|To tam jest, nadal się tam znajduje.
00:47:55:I oto co tutaj mamy.
00:47:56:Gdy weźmiemy trójkąt południkowy|i przepołowimy go w ten sposób,|to otrzymamy ten tutaj.
00:48:03:Jeśli ta linia - od środka na zewnątrz -|równa się 1, to ta staje się dokładnie Fi...
00:48:09:... a to jest pierwiastek z Fi,|jak widzieliśmy wcześniej na moim diagramie.
00:48:14:W swej książce "Świątynia człowieka"|Schwaller de Lubicz zauważa, że Złoty Podział|nie jest produktem matematycznej wyobraźni...
00:48:21:lecz naturalną zasadą praw równowagi,|co jest bardzo ważne.
00:48:27:Zrozumiecie czemu to jest takie ważne później,|kiedy dojdziemy do Listów Mahatmy.|(Mahatma Letters)
00:48:31:"Alexander Badawy przebadał ponad 50 świątyń|w Egipcie i odkrył, że zaprojektowano je|przy użyciu Liczb Fibonacciego"
00:48:38:i udokumentował to w niesamowitym i trudnym|do zdobycia dziele: "Projekt architektoniczny|starożytnego Egiptu: studium o systemie|harmonicznym", wydanym w 1965 r.
00:48:50:W książce Schwaller de Lubicza znajdziemy to,|co rozpoznacie jako Liczby Fibonacciego,|a zero byłoby tutaj.
00:49:00:Faktycznie idzie to tak: |0,1,1,2 i dalej w dół.
00:49:05:Te dwie można by połączyć, by rozpocząć ciąg|Lucasa. Jest to najbardziej zdumiewający ciąg|ze wszystkich.
00:49:12:To dlatego Wasza najświętsza liczba w teozofii|- liczba siedem, jest właśnie tutaj.
00:49:17: Ponieważ liczby (Lucasa) okazują się być potęgami|złotego stosunku (Fi) i jego wielkości odwrotnej (fi)|połączonych razem, aż do nieskończoności|i odjętych naprzemiennie.
00:49:29:I dają nam one liczby całkowite przyrody (natury).|Właśnie tutaj. To jest zupełnie niewiarygodne,|kiedy to widzisz.
00:49:35:"Geometria w sztuce egipskiej".|Widzimy książkę Else Christie Kielland.
00:49:41:Zauważmy tutaj...|Tak przy okazji,  ten konkretny slajd pokazywałem,|gdy pojechałem do Odessy na Ukrainie
00:49:48:na matematyczną konferencję "O harmonii matematyki"|gdzie wracaliśmy do Euklidesa, do nauk Akademii|(Platońskiej) i znaczenia Złotego Podziału.
00:50:00:Na egipskich płaskorzeźbach i rzeźbach odkrywamy linie|i punkty dające dowód na ich geometryczną konstrukcję.
00:50:07: Pomiary wskazują, że złoty podział przeważał w wśród innych podziałów jakich Egipcjanie używali do tworzenia boskiego porządku w obrazach i rzeźbach, na których bogowie mogli spoczywać.
00:50:18:To było dalej kontynuowane. Kolejna książka Kielland: „Geometria w sztuce greckiej”. I przeniosło się nawet do Norwegii, do Skandynawów. Wikingowie budowali te piękne statki, a później kościoły klepkowe.
00:50:31:A tu jestem na wznoszącym się przejściu, właściwie w Wielkiej Galerii prowadzącej do Komnaty Króla.
00:50:38:26.5 stopnia w górę, 26.5 stopnia w dół do czegoś, co Edgar Cayce nazwał odwróconą komnatą.
00:50:46:To znajduje się na zewnątrz, w pobliżu sfinksa. To dolna świątynia - coś czego nigdy nie byli w stanie wyjaśnić dopóki nie pojawił się Robert Temple.
00:50:54:I swojej książce na ten temat, zmierzył to i odkrył, że jest tam 26.5 stopnia.
00:50:59:To prowadzi donikąd. To po prostu model klucza|do otrzymania złotej proporcji i tego, w jaki sposób|funkcjonuje natura.
00:51:07:Kolejną rzeczą jest to, że Temple studiując stare zdjęcia zdał sobie sprawę, że podczas letniego przesilenia piramida Chefrena (Khafre) rzuca cień na bok wielkiej piramidy Cheopsa (Khufu) i ma on kąt 26.5 stopnia.
00:51:26: Pani Bławacka wyraziła się jasno, że podczas inicjacji w misteriach, sekrety proporcji i symetrii były wyjawiane wtajemniczanemu.
00:51:35:I oczywiście utrzymuje, że Platon był już uważany za pitagorejskiego „Interpretatora Świata” i że pitagorejska filozofia była tam jedną z głównych.
00:51:43:Ale spójrzcie na to. W "Doktrynie Tajemnej", tom 1|z 1888 r., na stronie 208. To jest jej kursywa.| Spójrzcie na to. Podsumuję to najpierw.
00:51:54:Co najbardziej znaczące, to właśnie symetria złotej proporcji (dodałem tu "złotej") była ujawniana w starożytnych inicjacjach, przekazywanych dalej przez adeptów "czwartej rdzennej rasy”.
00:52:06:Wyewoluowali oni do zaawansowanego|poziomu świadomości.
00:52:11:Nawet jeżeli wiemy, że jesteśmy "piątą rdzenną rasą”, to pomimo tego,
00:52:14:były tam wyższe stany świadomości "i to w tej|inicjacyjnej tradycji misteriów, wszystkich tych|reguł proporcji" - i Bławacka kursywą -|„nauczano w sposób starożytny, podczas inicjacji..."
00:52:27:"...i powinno zaznajamiać się z prawdziwie|świętą sztuką i zrozumieć..."
00:52:31:[to właśnie robimy na warsztatach świętej geometrii]
00:52:34:"...zrozumieć głębokie ezoteryczne znaczenie,|ukryte w każdej regule i prawie proporcji."
00:52:41:"Platońska wiedza inicjacyjna o stosunkach i proporcjonalnej symetrii osiągnięta w misteriach, została" - jak mówi Bławacka - "zachowana przez Witruwiusza,
00:52:50:który dał przyszłym pokoleniom prawa konstrukcyjne greckich świątyń dla nieśmiertelnych bogów, który sam był wtajemniczony i może to być studiowane tylko ezoterycznie." Cytat ze str. 209, tom 1.
00:53:02:Jak mówi w „Teozofii” z kwietnia 1887 roku, i to jest ważne, ponieważ George Henry Felt był zainteresowany świątynią Salomona.
00:53:13:Arka przymierza jest tą prostą ponieważ 2.5 łokcia na 1.5 łokcia to oczywiście...
00:53:21:Ile razy mnożymy 0,5 aby otrzymać 2.5?
00:53:25:Ile razy mnożymy 0,5 by otrzymać 1,5?
00:53:28:5/3 - to przybliżenia Fibonacciego do złotej proporcji - tak właśnie...
00:53:34: przynajmniej w głębszym znaczeniu, które Felt próbował|wykazać - tak przy okazji - w Żydowskiej Tanach, którą|nazwał starym testamentem. Cała jest kabalistyczna.
00:53:45:Rzeczy na powierzchni - i fundamentaliści ostatecznie będą musieli zdać sobie z tego sprawę - to nonsens!
00:53:50:To ma głębsze ezoteryczne znaczenie,|które jest tam wewnątrz.
00:53:53:Więc tak jak powiedziała, geometryczny klucz|- który tak naprawdę jest tylko jednym z 7 kluczy,|ale bardzo ważnym, znanym tylko wtajemniczonym -
00:54:00:leży również u podstaw struktur biblijnych,|włączając w to - jak widzimy - Arkę Noego.
00:54:04:Wracając do roku 1975. Piszę również o Alchemii,|bo o to w tym wszystkim chodzi.
00:54:09:Więc jeśli studiujesz alchemiczne teksty, patrz na obrazy,|ponieważ często kodują w obrazach sekrety.
00:54:19:Więc otrzymujesz heksagon, najgęściej upakowaną|przestrzeń, Chrystus w centrum.
00:54:23:A tu jest tynktura, a tynktura, to oczywiście|kamień filozoficzny.
00:54:28:To jest ta wyprawa po świętego Graala.
00:54:30:Więc jeśli patrzysz na symbolizm, to tu,|po raz kolejny widzisz pawia, pawi ogon.|Oczy w pawim ogonie są w sekwencji Fibonacciego.
00:54:39:Więc to wszystko, to metamorfozy.|To pozwala ludziom zaangażować się|w przemianę samych siebie (swej jaźni).
00:54:46:Filotaksja, czyli sposób rozmieszczenia liści.
00:54:49:Wszystko w naturze przepycha się i wiruje,|obracając się jednocześnie,
00:54:54:co daje nam spirale natury i jak zobaczymy, liście formują się na trzy podstawowe sposoby.
00:55:01:Ten jest okółkowy - pod kątem 180 stopni,|następnie nakrzyżlegle - pod kątem 90 stopni jak ten|oraz spiralnie (skrętolegle).
00:55:10:Spirala umożliwia maksymalne nasączenie, maksymalne nasłonecznienie, zapylanie przez pszczoły i owady, wtłaczanie wody w korzenie.
00:55:18:Na tym slajdzie są odwrócone,|ale nasz ważniak jest tutaj.
00:55:23:250.000 gatunków roślin naczyniowych, trzy sposoby ułożenia liści i zauważcie, że rozpiętość kąta idącego stąd - tutaj-tutaj-tutaj - to jest kąt 137.5 stopnia.
00:55:35:Widzicie tu złote cięcie na okręgu,|by go otrzymać.
00:55:38:80% z 250.000 gatunków roślin naczyniowych używa spiralnej filotaksji i najczęściej spotykana jest ta pod kątem 137.5 stopnia.
00:55:47:Teraz doszliśmy do George'a H. Felta.
00:55:49:"7 września 1875r Felt - inżynier i architekt, wygłosił|bardzo pouczający wykład "O zagubionym kanonie|egipskich proporcji" dla około 17 osób,"
00:56:01:"które zebrały się w pokojach H.P.B|na 46 Irving Place w Nowym Jorku."
00:56:06:"Felt pokazał w jaki sposób, na ścianie pewnej świątyni|można wpisać 'Gwiazdę Doskonałości', z której|można wyczytać cały sekret geometrycznych proporcji."
00:56:17:"Gwiazda Doskonałości składała się z koła z kwadratem|wewnątrz i na zewnątrz, zawierając zwykły trójkąt|(common triangle), dwa egipskie trójkąty i pentagon."
00:56:27:"Ten diagram nie tylko otwierał sekrety kabały, ale|zastosowany do egipskiej i greckiej architektury"
00:56:36:"ukazywał jak arcydzieła obu tych kultur|były konstruowane, łącznie z posągami."
00:56:40:"W muzyce, w kolorach pryzmatu, w układzie liści|i w obwodzie Ziemi, odkrył te same prawa|proporcji i harmonii."
00:56:49:Cytat pochodzi z: J. Ransom - „Krótka historia|Towarzystwa Teozoficznego”, str. 76-77.
00:56:55:Na stronie 77 znajdujemy: „Felt odkrył, że egipscy kapłani|byli adeptami w nauce magii i posiadali moc przyzywania|oraz używania duchów żywiołów."
00:57:04: Pamiętajcie, że żywioły powiązane są z czterema|z pięciu brył platońskich. Ziemia, powietrze, ogień|i woda - one mają swe geometryczne odpowiedniki.
00:57:15: Prawdopodobnie daję wskazówkę, której|może nie powinienem, ale robimy to...
00:57:18:„Pozostawili formuły na zapiskach, które|on rozszyfrował i skuteczne przetestował."
00:57:24:"Uważał, że najbardziej niezwykłe postacie egipskich świątyń nie były mityczne, lecz odzwierciedlały realne formy widziane przez "dusze" starych Egipcjan.
00:57:33:"Oświadczył, że postępując według pewnej formuły (odkrytej w Egipcie), mógłby wprowadzić siebie w szczególny stan umysłu...
00:57:42:...lub - jak sam mówił - przenieść lub przetransformować|swój umysł w inny stan, by móc zobaczyć te postacie.
00:57:49: Po tym wykładzie, nastąpiło założenie|Towarzystwa Teozoficznego.
00:57:54:"Trwała ożywiona dyskusja, podczas której pojawił się|pomysł pułkownika Olcotta, "że byłoby dobrą rzeczą|utworzyć towarzystwo do prowadzenia i promowania|takich tajemnych badań."
00:58:04:"Przekazał notatkę H.P.Bławackiej,|która wyraziła zgodę."
00:58:07:Nadal mają miejsce dysputy na temat tego,|czy to był pomysł H.P.B. czy Olcotta.
00:58:13:"Potem [Olcott] mówił o filozoficznym charakterze starożytnych teozofii i ich wystarczających zasobach do pogodzenia - jak w alchemii - wszystkich istniejących antagonizmów"
00:58:22:"i osiągnięciu pana Felta polegającym na wydobyciu Klucza do architektury Natury z nikłych fragmentów starożytnej tradycji."
00:58:31:"Olcott zaproponował utworzenie stowarzyszenia w celu badania nauki i religii, stowarzyszenia całkowicie eklektycznego, przyjaciela prawdziwej religii i wroga naukowego materializmu."
00:58:41:"Byłoby to jądro, wokół którego mogliby gromadzić się|chętni do wspólnej pracy przy organizowaniu|towarzystwa okultystów, tworzeniu biblioteki"
00:58:49:"i rozpowszechnianiu informacji dotyczących tych sekretnych praw natury, które tak dobrze znane były Chaldejczykom i Egipcjanom, ale były nieznane nowożytnemu światu nauki."
00:58:59:"Pan Felt miał nauczać właściwe osoby jak wzywać|i kontrolować elementale."
00:59:05:"Jednomyślnie uzgodniono, że towarzystwo ma być utworzone w celu studiowania i wyjaśniania okultyzmu, kabały etc." Przejdźmy dalej, bo wiele jeszcze zostało...
00:59:16: Dalej mamy maga z czterema żywiołami: Sylfami powietrza i Salamandrami ognia, Rusałkami wody i Gnomami ziemi, i oczywiście piątym byłby - jak dwunastościan - egipski kosmos sam w sobie.
00:59:32:"Na spotkaniu 13 września, Felt dalej opisywał swoje odkrycia. Uzgodniono, że nazwą dla zaproponowanego stowarzyszenia będzie Towarzystwo Teozoficzne."
00:59:43:Było to sześć dni po jego wykładzie.
00:59:45:Zgodzono się, że nazwa wyraża jednocześnie ezoteryczną prawdę, którą chcieli osiągnąć jak i podstawę feltowskich metod badań okultystycznych.
00:59:54:18 października, na pierwszym spotkaniu nowego Towarzystwa Teozoficznego ogłoszono, że jeżeli pan Felt będzie w mieście, to będzie kontynuował swoje egiptologiczne wykłady.
01:00:03:Cele Stowarzyszania były wyrażone bardzo prosto...|(czytam to ponieważ jest tu kaseta audio,|więc to też musimy robić)
01:00:10:..były one wyrażone bardzo prosto: "zbierać|i rozpowszechniać wiedzę o prawach,|które rządzą wszechświatem".
01:00:17:"Zasada Braterstwa" stała się|"dominującym celem pracy Towarzystwa"
01:00:21:18 września w "The Academy" ogłoszono,|że Bouton wydaje teraz pracę, która może|wzbudzić wielkie zainteresowanie.
01:00:35: Pracę napisał Felt i zatytułował ją (Kaballah...)|Zrobił on tak, że dodał (drugie) 'L' do Kabbalah Żydów|i rozpoznaje tu  „C A B A L”, rozpoznał tu Greków,
01:00:51:ale chciał, aby tę tutaj uogólniono|na Egipcjan i grecki kanon proporcji.
01:00:56: Pan Felt twierdzi, że (cytuję) "odkrył|prawdziwy geometryczny system Egipcjan,"
01:01:02:"dawno utracony i skwapliwie poszukiwany klucz,|którym Egipt otworzył tajemnice sztuki i natury”
01:01:08:"Pan Felt wierzy, że odkrycia te, po raz pierwszy|od 3000 lat, dadzą światu dokładną wiedzę"
01:01:14:"o tym niezwykłym systemie proporcji,|którego wszystkie późniejsze systemy|były tylko fragmentami i wypaczeniami."
01:01:22:Wybór pierwszych przedstawicieli 30 października.|Olcott zostaje Prezydentem. Wiceprezydenci to|Pancoast i Felt.
01:01:29:Sekretarz korespondencyjny: H.P. Bławacka.|Konsul stowarzyszenia: Judge.|Inni członkowie (na slajdzie - tł.)
01:01:36:"Olcott wygłosił przemówienie inauguracyjne i obiecał,|że dzięki swoim odkryciom, pan Felt, za pomocą|prostych przyrządów chemicznych"
01:01:44:"ukaże rasy istot - niewidzialne dla naszych oczu|postacie żywiołów"
01:01:48:[Kontynuujmy, bo to interesujące, co ma do powiedzenia.]
01:01:51:"a Towarzystwo Teozoficzne zajmie w historii|miejsce tego, które jako pierwsze ukazało|te 'podstawowe zasady' "
01:01:58:"wprawiając tym samym w osłupienie kościoły,|pozbawione wyobraźni akademie nauk,|materialistów i szemranych spirytualistów."
01:02:07:I co więcej, "od czasu neoplatoników i teurgików|z Aleksandrii rozproszonych przez chrześcijaństwo,|było to pierwsze odrodzenie nauk teozofii."
01:02:17:"4 kwietnia 1876 Cobb poinstruowany przez konsula, wystosował notę stwierdzającą, iż pan wiceprezydent Felt jest gotowy do wygłoszenia serii wykładów."
01:02:27:"Informacja ta miała być traktowana jako poufna|z uwagi na przestrzeganie zasady dochowania|tajemnicy, jaka teraz obowiązywała."
01:02:33:Musicie sobie zdać sprawę, że w tym momencie|dzieje się coś w kwestii dochowania tajemnicy|na głębszym poziomie.
01:02:41:Felt podał im tematy swoich wykładów.
01:02:43:To jest bardzo interesujące. Myślę, że warte tego, abyśmy na to spojrzeli.
01:02:47:"Prezentacja wykazująca, że wszechświat jest zbudowany|według ściśle Geometrycznych Zasad; wraz z ilustracjami|roślinnych, chromatycznych, harmonicznych|i astronomicznych praw."
01:02:57:Czytałem w jego preambule, iż [Felt] ma wrażenie,|że starożytni odkryli to dzięki studiowaniu niebios,|dzięki wnikliwości astronomicznej i późniejszym|wglądom w naturę.
01:03:11: Drugi wykład: |„Zastosowanie Prawa w egipskich, greckich, rzymskich|i hebrajskich konstrukcjach (świątyniach, posągach, etc.)”
01:03:19:Tych dwóch wykładów jednak nie wygłosił.|I to jest to - coś się stało.
01:03:24:Trzeci: |„Praktyczne eksperymenty z elektrycznością i chemią,|ukazujące egipską filozofię ewolucji.”
01:03:31:I czwarty: |„Filozoficzne eksperymenty dotyczące ich|spirytualistycznych wierzeń, inkarnacji, etc."|(Ransom, str.89.)
01:03:39: Pierwszy wykład został wygłoszony, ale dopiero w lipcu.|Felt wygłosił też drugi, ale potem znowu ich zawiódł.
01:03:45:"Byli lekko zniechęceni fiaskiem Felta,|ale okazało się, że nie ma zastępcy."
01:03:50:"Liczyli również na to, że H.P.B objawi swoje moce,|ale ona także odmówiła pokazu najmniejszego|ich przejawu na tych spotkaniach."
01:04:00:I tu właśnie pojawia się temat dochowania tajemnicy.|Jedna z grup, z którą teraz pracuję, grupa Marca Demarest|wraz z roboczą grupą Felta
01:04:07: doszła do wniosku, że "wygląda na to, iż Felt czuł się|skrępowany przysięgą dochowania tajemnicy i poprosił|konsula stowarzyszenia o pozwolenie na pisanie."
01:04:19:A najważniejsze jest to, że w swoim notatniku|Bławacka umieściła wycinek ze "Sztandaru Światłości"|odnoszący się do przemówienia inauguracyjnego Olcotta| ze stycznia 1886r.
01:04:29:i dodała swe odręczne oświadczenie: „A pan Felt zrobił to w obecności wszystkich 9 osób”, (w: "Dzieła Zebrane", tom I, str. 192-193)
01:04:40: Pod koniec 1887, w „Izyda Odsłonięta” tom I,|Bławacka napisała:
01:04:46:„Jeśli chodzi o praktyczne rezultaty|uzyskiwane dzięki badaniom geometrii,"
01:04:51:"to bardzo szczęśliwie dla studentów, którzy wkraczają w etap działania, nie musimy już dłużej zadowalać się jedynie przypuszczeniami."
01:04:59:"George Felt (...) pewnego dnia może być uznany|za największego mierniczego epoki."
01:05:05:Nie będę przez to przechodzić, bo myślę, że warto|byście poświęcili trochę czasu, aby zobaczyć...
01:05:09:To jest bardzo ważne... Hm...|Cóż, pozwólcie, że zrobię to szybko.
01:05:14:"Fundamentalny diagram, do którego odnosi się|cała nauka o podstawowej geometrii|płaskiej i przestrzennej,"
01:05:20:tworzący arytmetyczne systemy proporcji|w sposób geometryczny
01:05:26:i dający się zidentyfikować w pozostałościach|architektury i rzeźbiarstwa w dokładny sposób,
01:05:33:używany był przez Egipcjan jako podstawa|dla ich astronomicznych obliczeń, w ich religijnym|symbolizmie, etc. Będziemy kontynuować.
01:05:44:Sądzi się, że Zirkoff w swoich notatkach do "Izydy|Odsłoniętej" przypuszcza, że nigdy nie znaleziono|żadnej wskazówki w tym nieopublikowanym|(wówczas) manuskrypcie.
01:05:55:Nie jesteśmy tego tacy pewni i oczywiście|jeżeli ktokolwiek z Was jest tym zainteresowany|albo ma wiedzę na temat grupy Felta, której|jestem członkiem, to proszę dajcie mi znać.
01:06:05:Mamy np. to zdjęcie kartki, która się ukazała: |„Kanon greckich proporcji”, z napisem „Kabała|Egipcjan”, wydanej przez spółkę Beltona.
01:06:17:Szczerze mówiąc, to po raz pierwszy zetknąłem się|z tym w "Claude Bragdona & the Beautifull Necessity”.
01:06:22:Wystawili to dopiero w uniwersytecie Rochester,|w tamtejszej bibliotece.
01:06:28:A tu jest Claude Bragdon, który zaprojektował|budynek, w którym jesteśmy.
01:06:32:A tu jest to co on pisze.|To jest ważne.
01:06:36:Bragdon - którego dwunastościan i dwudziestościan znajdują się tutaj, na zewnątrz budynku - napisał 15 września 1936r do swego przyjaciela artysty
01:06:44: o przypadkowym spotkaniu z Violą de Gruchy, która otrzymała od odwiedzającego ją doktora część manuskryptu Felta. Nie wiemy jak obszerną.
01:07:00:„Poznałem kilka nowych sióstr delfickich.|Niektóre z nich są rzeczywiście nadzwyczajne,|a szczególnie Viola de Gruchy.
01:07:08:"Studiowała sztukę z Denman Ross i Giles, i na nowo|odkryła kanon proporcji starożytnych Egipcjan,|w starych egipskich manuskryptach, które trafiły|do niej w przedziwny sposób."
01:07:19:"Felt poświęcił całe swoje życie na to badanie,|ale wszystko poza fragmentem zostało|zniszczone przez pożar w Bostonie”
01:07:24:Ten fragment otrzymała od doktora. Najwyraźniej|ten fragment przetrwał pożar. Myślę, że o tym tu mówi.
01:07:32:„Pewne rzeczy, które mi pokazała|były bardzo imponujące."
01:07:35:Nowe i bezpośrednie sposoby otrzymywania prostokątów|pierwiastkowych z okręgu” (pierwiastek z 2,3,5)|"i wszędzie pojawia się złota proporcja..."
01:07:47:Chcę pozostawić wam czas na pytania,|więc bardzo szybko pokażę niektóre ze zdjęć,|abyście mogli rzucić na nie okiem.
01:07:54:Nie pokażę wam zdjęć które posiadam,|a które są dziełem Felta, ale...|Hambidge był ważny w ich rozwijaniu...
01:08:03:To jest Jay Hambidge. To są jego prostokąty pierwiastkowe.|Znajdują się w mojej książeczce o złotym podziale.
01:08:08:To znajduje się na okładce mojej książeczki.
01:08:11:Tu jest Da Vinci i to jak dokonywał on podziału,|używając prostokąta o przekątnej równej pierwiastkowi z 5.
01:08:17:Tu są prace Michała Anioła analizowane|przez Roberta Hupkę.
01:08:22:Felt wspomina o Apollo Belwederskim,|którego tu widzimy.
01:08:26:Tu widzimy, moi przyjaciele, pracę Lance Harding’a|- jego analizę Wenus z Milo.
01:08:34: Doryphoros to coś wielkiego. To był kanon Polikleta.|Został zniszczony. Mamy pewne fragmenty.
01:08:41:Widzimy ten kanon u Egipcjan. Widzimy|w złotej mandali, użytej w zodiaku z Dendery.
01:08:47:Cesariano to robił. Jeżeli spojrzycie z bliska|to zobaczycie, że pępek przecina to|w złotej proporcji.
01:08:53: Da Vinci, Munich Kouros. Czasem, jak zobaczycie,|ma to wysokość ośmiu jednostek
01:09:01:z trzema jednostkami tutaj i pięcioma tutaj,|więc byłaby to proporcja 5 do 3.
01:09:07:'Fi' u Apollo Belwederskiego,|Zeisinga.
01:09:10: Desiderius Lenz|- po raz kolejny złota proporcja.
01:09:13:Widzicie ją w pracach Lance Harding’a,|które wykonał do mojej książki.
01:09:17:Widzicie ją tutaj w (pierwszym) egipskim kanonie.| Tu zrobili tak, że od góry mamy 18 do 11 (pępek)
01:09:25:Jak spojrzycie na liczby Lucasa,|to znajdziecie to.
01:09:27:To jest drugi kanon egipski.|Tons Brunes również to robi.
01:09:32:Tu jest moja książeczka.
01:09:33: Później pracowałem z Alexey'em Stakhov'em|- „Matematyka Harmonii”.|(www.goldenmuseum.com)
01:09:38:To jest nadzwyczajna książka.|Ja tylko mu asystowałem.
01:09:41:A tu jest ostatni punkt, który musimy poznać.
01:09:44:„Złota Proporcja nie jest produktem matematycznej|wyobraźni, lecz NATURALNĄ PODSTAWĄ PRAW|RÓWNOWAGI” - według Lubicza, którego widzieliście.
01:09:52:Oto i są Listy Mahatmy.|„Platon był piątym Krążącym”, który przybył|z przyszłości, by nauczać nas w teraźniejszości."
01:09:59:„Rozpoznajemy tylko jedno prawo we wszechświecie,|prawo harmonii, doskonałej równowagi”|- „List Mahatmy nr 7, w porządku chronologicznym.
01:10:10:Tu jest Środkowa Ścieżka buddystów.|Znajduje się w miejscu złotego cięcia.
01:10:15:„Boska proporcja” - moja książka,|która niedługo się ukaże.
01:10:18: oraz „Złoty podział i źródła teozofii”...
01:10:21: Dobrze, mamy troszkę czasu na pytania.|Myślę, że zmieściłem się dość blisko naszego|godzinnego limitu.
01:10:28: Dobrze, pytania...
01:10:29:- Proszę poczekać na mikrofon.|Jeśli macie pytania proszę unieść rękę.
01:10:42:– Dlaczego jesteś w śmiertelnym niebezpieczeństwie?
01:10:48:– Teraz, skoro wspomniałeś o tym na żywo...
01:10:52:Cóż, znam ludzi, którzy odkryli podobne rzeczy|i powiedziano im, że nie mogą publikować.
01:10:59:Ja powiedziałem rycerzowi,|by pozostał na podsłuchu...
01:11:05:Jeden z moich nauczycieli, powiedział mi|"co ty robisz?" Przecież Platon nie chciał o tym|mówić otwarcie, więc "co ty do diabła robisz?"
01:11:14:Mój pogląd na to jest taki, że nadszedł czas,|by to co było ukryte stało się jawne.
01:11:19:Świat jest naprawdę w ciężkim stanie|i myślę, że przez wyciągnięcie tych rzeczy|robimy światu przysługę, ale to moja opinia.
01:11:34:Inne pytania?
01:11:39:- Nie wiem kto dał ten opis, myślę, że to Olcott. Opisał tę podstawową figurę, z którą Felt pracował:
01:11:51: koło w kwadracie, w trójkącie|i tam była egipska rzecz
01:11:55:- Dwa egipskie trójkąty, pięciokąt i sześcian.
01:11:59:– I sześcian? Czy twoja feltowska grupa|próbowała odtworzyć to co widział?
01:12:04: Ponieważ wiem z rozmów z kimś z teozoficznej strony,|że to był rodzaj tajemnicy. Czym jest ta figura,|którą opisywał?
01:12:16:- Bardzo dobre pytanie. Spotkałem się z kilkoma|rysunkami Bragdona, jak również Violi de Gruchy,|czasami nie było pewne (który był czyj)
01:12:29:Znamy kilka podpisanych przez Bragdona.|One tak naprawdę nie trafiły do przestrzeni publicznej.
01:12:35:I dlatego byłem bardzo ostrożny dziś wieczorem,|z szacunku do grupy, z którą pracuję. Mogłem je|również Wam pokazać, ale zdecydowałem, że nie,|że na razie lepiej trzymać te rzeczy w ukryciu.
01:12:46:Jednak będą opublikowane i widziałem dwa|naprawdę nadzwyczajne rysunki, które wydają się|łączyć właśnie te rzeczy, o których mówiłeś.
01:12:54:A to co się dzieje jest podobne do ostatniej księgi,|prawdopodobnie ostatniego twierdzenia Euklidesa,
01:13:02:gdzie porównuje on proporcje sześcianu, dwudziestościanu i czworościanu, i ich ściany.
01:13:11:Robili tak, że otrzymywali pierwiastek z 2,3,5|i tworzyli z tego jeden obraz, który jest|kompletnie oszołamiający.
01:13:18:Tym co robili (i jestem pewien, że Felt robił|to samo) było kodowanie tego kolorami.
01:13:25:Więc, np. kwadrat pomalowali... myślę, że na zielono,|a dla pięciokąta użyli żółtego. Używali różnych kolorów.
01:13:34:W ten sposób, pomaga ci to w wyjściu poza obraz|i zaczynasz widzieć do czego oni rzeczywiście zmierzają.
01:13:40:Więc ponownie, dając ci krótką odpowiedź,|wygląda na to, że jest tam trochę materiału|i widziałem całkiem sporo rysunków.
01:13:47:Być może w sobotę (dla tych z Was, którzy|przyjdą na warsztaty) mógłbym zrobić rysunki|i możemy się niektórym przyjrzeć.
01:13:57:Tak, proszę pani.
01:14:00:– Mogę zrozumieć stowarzyszenia starożytnych ludzi,|dlaczego wymagane było dochowanie tajemnicy,|bo... nie wiem dlaczego..., ale mniejsza z tym...
01:14:11:ale w dzisiejszych czasach; czy oni|sądzą, że stanie się coś niesłychanego,|jeśli zostanie to ujawnione?
01:14:18:– Cóż... najlepszy sposób, w jaki mogę| na to odpowiedzieć jest taki:
01:14:23:Michael Baron, mój dobry przyjaciel, który zrobił|te geometryczne, platońskie i archimedesowe bryły,|które mamy zamiar robić w sobotę.
01:14:32:[Użyjemy niektórych jego modeli i złożymy je w całość.]
01:14:35: Pojechał do Los Alamos, by zrobić rodzaj warsztatów|o tym jak ludzie mogą razem pracować,|używając różnych brył.
01:14:43:I nie mógł uwierzyć, że na widowni powstało wielkie|poruszenie. Bo oni pomyśleli: "mój boże, on odkrył|niektóre z najbardziej tajnych informacji jakie posiadamy".
01:14:51:A to dlatego, że jeśli spojrzycie na wybuch nuklearny,|to odkryjecie, że te same rzeczy, które tworzą naturę...
01:14:57:...że to co twórcze jest również destrukcyjne.|Jak powiedział Heraklit "droga w górę|i droga w dół jest jedna i ta sama".
01:15:04:Więc w tym sensie, być może niektórzy ludzie|mogliby to uznać za bardzo, bardzo niebezpieczne.
01:15:10:Mam na myśli to, że istnieją siły stwarzające wszechświat,|ale jest też Sziwa - moc destrukcyjna.
01:15:16:I nie mówię tutaj o Sziwie w złym sensie, ale tak tak...
01:15:20:- Bo potem ta droga biegnie do góry...
01:15:22: Dokładnie tak i na to właśnie liczymy.|To coś, co przychodzi na koniec cyklu. Jest wiele|rzeczy, które  rozumiem teraz z Krishnamurtiego,
01:15:34:z ich Awatara, z ekspresji Bodhisattwy, która z niego|emanuje. On nie odwrócił się od tego. Teraz wiemy,|że został usunięty w cień za życia.
01:15:48:On oraz ci, którzy to opisują, mówią o cyklach,|o wielkich cyklach i krótszych cyklach.
01:15:56:Sądzę, że Aryel Sanat jest jednym z autorów,|który jest bardzo, bardzo dobry w tym temacie.
01:16:02:Więc możemy być na końcu cyklu, który jest początkiem|nowego cyklu i jest to czas, w którym prawdopodobnie|musimy wyciągnąć tajemnice na zewnątrz.
01:16:11: Powinienem był powiedzieć, że miałem jednego|nauczyciela, który powiedział: "czy zdajesz sobie|sprawę, że to ma karmiczne konsekwencje?".
01:16:17:Wiec ponownie - musimy to wyciągnąć i podzielić się tym.|To jest część dziedzictwa Towarzystwa Teozoficznego.
01:16:25:To dlatego tutaj jestem. Jest to próba ponownego|zapoznania się z tym, co było tu prawdopodobnie|przez cały czas. Dziękuję.
01:16:38:To od Lamy...
01:16:40:Mandale, które tworzysz budzą świadomość i muszą być dokładnie wykonane. Inaczej skończysz na dezorganizacji. Wiesz...
01:16:54:...więc święte jest dobre.
01:16:56:- Tak...
01:16:58:To dobra uwaga. Mandale same w sobie|są reprezentacją kosmosu, życia i świadomości.
01:17:05:– Uwolnienia poprzez grzech.
01:17:07:– Oczywiście. Dlatego kiedy tworzymy świętą geometrię,|robimy to jako duchową praktykę, która jest tworzona|bardzo, bardzo ostrożnie.
01:17:16:To tak naprawdę rodzaj techniki medytacyjnej, ponieważ uczysz się o wewnętrznych związkach, jakich użyła boskość -
01:17:25:- cokolwiek to jest lub jakkolwiek to działa - to my to naśladujemy w tym procesie, więc tak zgadzam się z tobą.
01:17:31:Jest to bardzo święty akt i trzeba do niego podchodzić z bardzo, bardzo, wielką precyzją.
01:17:37:– Święty...|a nie tajny...
01:17:39:– Święty... to dobry sposób, by to przedstawić...|Dziękuję!
01:17:45:Zapraszamy do dyskusji na|forum.swietageometria.info